I de fleste hjem ligger der en Bibel. Ikke alle læser i den, men mange kunne godt tænke sig det, blot de kunne forstå, hvad der står i den. Den sidste bog i Bibelen, Johannes’ Åbenbaring, regnes af de fleste for den vanskeligste, fordi den indeholder mystiske symboler, skrevet i et sprog, der skaber problemer for mennesker i dag, når de prøver at forstå indholdet i bogen.

Mange tror, at Åbenbaringsbogen fortæller om fortiden eller fremtiden, mens andre igen mener, at bogen er “lukket” og “forseglet”. Dermed har det moderne menneske ikke mulighed for at forstå bogens indhold.

Sandheden er, at Åbenbaringsbogen hverken er lukket eller forseglet. Guds engel gav ordre til, at bogen IKKE skulle forsegles (Åb 22,10) (NT 335). Nogle af de allervigtigste budskaber fra Gud kommer for dagens lys netop i denne bog.

Åbenbaringsbogen er en åben bog. Den blev skrevet specielt for den tid, vi lever i: denne Jords sidste dage! (Åb 22,10-12) (NT 335) Alle, som læser og følger anvisningerne i denne bog, er blevet lovet en særlig velsignelse (Åb 1,3) (NT 316) og (Åb 22,17) (NT 336).’

Åbenbaringsbogen indeholder Bibelens budskab i en nøddeskal. De centrale Bibelske sandheder bliver lagt på bordet for os for at understrege, hvor vigtige de er.

Det er meget populært i dag at deltage i bibelstudier, og der findes tilbud og emner for enhver smag, men dette Bibelstudie er helt specielt. Det er ikke bare et skoletilbud, hvor du bliver præsenteret for en masse oplysninger og fakta, heller ikke blot et tilbud, der vil tilfredsstille folks nysgerrighed.

11 ting der er værd at vide om dette bibelstudie:

 1.  Det vil stille dig ansigt til ansigt med Jesus Kristus på en måde, som du aldrig havde tænkt dig. Du vil pludselig komme til at se ham i et nyt lys.
 2. Det vil give dit liv et andet indhold og en ny mening.
 3. Det vil give dig en helt ny forståelse af verdenshistorien på denne side af korset, for det er beretningen om århundreders kamp mellem Kristus og Satan.
 4. Det vil kaste nyt lys over forholdene i verden i dag.
 5. Det vil afsløre betydningen af de enorme begivenheder, som snart skal finde sted her på Jorden, begivenheder, der vil få store konsekvenser både for dig selv og for dem, som du har kær.
 6. Det vil klart vise dig Satans planer om at vildlede alle mennesker, og hans reaktion på en afsløring. Han vil gøre alt for at forhindre dig i regelmæssigt at studere Bibelen.
 7. Det vil føre dig til den største afgørelse i dit liv.
 8. Du vil blive overvældet over, hvorledes den store himmelske Gud og hans Søn, Jesus Kristus, vil tale til dig igennem Helligånden. Du vil ofte blive forbavset over, hvad du får at høre, men hav et åbent sind for, at alle overraskelser fra Gud er til dit eget bedste. Du vil måske ikke altid være enig i det, du bliver præsenteret for, men det vil ikke gøre studiet mindre værdifuldt for dig.
 9. Bibelen er ikke som andre bøger. Den har Gud som forfatter og kan kun forstås med hans hjælp. Derfor er det meget vigtigt, at bøn bliver en naturlig  del af studiet, for uden Guds vejledning skal Satan nok sørge for, at man kommer til de forkerte konklusioner.
 10. Dette studie vil gøre det tindrende klart, at både Satan og Gud ønsker vor tilbedelse, og det er tragisk, at millioner af mennesker “tilbeder” Satan uden selv at vide det. Åbenbaringsbogen kommer med en klar advarsel og en tydelig vejledning.
 11. Det vil være umuligt at dække hver lille detalje i Åbenbaringsbogen i dette korte studie, men vi kan love dig: Tråden i bogen, hensigten med bogens budskab og hovedemnerne skal blive forklaret og belyst. Når Bibelstudiet er færdigt, vil du forstå Åbenbaringsbogen.

NB!:  I lyset af ovenstående 11 punkter må vi endnu en gang lægge vægt på det vigtigste: Studiet af Åbenbaringsbogen må ledsages af bøn. Vi må møde Gud med en ydmyg indstilling og bede ham om at åbenbare for os de vigtige sandheder,som denne bog indeholder, og give os tro og mod til at følge hans ledelse.

LAD OS FØRST TAGE ET OVERBLIK OVER BOGEN:

Kapitel 1 Bogens helt præsenteres.
Kapitel 2/3 Budskabet fra Kristus til de syv menigheder.
K
apitel 4/5 En mystisk og forseglet bog åbnes.
Kapitel 6/7 De fire ryttere og forseglingen af Guds folk.
Kapitel 8/9 De syv trompeter.
Kapitel 10 Den bittersøde bog spises.
Kapitel 11 De to vidner klædt i sæk og aske.
Kapitel 12 Den mystiske kvinde, som står på månen.
Kapitel 13 Dyrets mærke.
Kapitel 14 De tre engles gådefulde budskaber.
Kapitel 15/16 Resultatet af Guds vrede.
Kapitel 17/18 Den store skøge, det mystiske Babylon.
Kapitel 19 Rytteren på den hvide hest sejrer over dyret.
Kapitel 20 Dragen lænket i afgrunden i 1000 år.
Kapitel 21/22 Guds stad – en ny himmel og en ny jord.

I løbet af nogle få, men indholdsrige uger vil Åbenbaringsbogen blive en levende bog for dig. Når studiet er forbi, vil du have fået en god forståelse af dens indhold, så lad os begynde!

HVORDAN KAN JEG FORSTÅ ÅBENBARINGSBOGEN

1.  Åbenbaringsbogen måtte igennem fem “led” for at nå os i dag. Hvilke? Åb 1,1-5.19 (NT 316. 317)

Svar:  a. Gud sendte den til _____________________________________________

Svar:  b. Jesus gav den til ______________________________________________

Svar:  c. Englen gav den til _____________________________________________

Svar:  d. Johannes _______________________________________ den ned. (v. 19)

Svar:  e. Johannes sendte bogen til  ____________________________(v.11)

Johannes skrev Åbenbaringsbogen, medens han sad som fange på den lille klippeø Patmos, hvortil han var landsforvist på grund af sin tro. Kejser Domitian havde dømt ham til strafarbejde i minerne på øen.

2.  Gud lover en velsignelse til alle som:

Svar: __________________, og de som _________________________________og __________________________________________ ved det, der er skrevet i den. Åb 1,3 (NT 316).

BEMÆRK: Det er ikke nok at oplæse (læse) og høre Åbenbaringen, men man må også holde fast ved, eller følge dens råd.

3.  Hvem sagde Jesus, at Skriften vidner om? Joh 5,39 (NT 122)

Svar: _____________________________________________________________

4.  Hvilken fremgangsmåde brugte Jesus, når han skulle forklare profetierne? Luk 24,25-27.32 (NT 113)

Svar: Og idet han _________________________________udlagde han for dem, hvad _______________ handlede om __________________.

BEMÆRK: Jesus henviste til, hvad Bibelens skribenter havde skrevet om emnet, og hans metode er naturligvis den korrekte: Lad Bibelen forklare sig selv. vi kan kun gøre os håb om at forstå Åbenbaringsbogen ved at læse den i lyset af, hvad de andre skribenter har at sige om det samme emne. Vore personlige meninger om profetierne tæller ikke.

Nøglen til forståelsen af Åbenbaringsbogen ligger i studiet af de andre Bibelske bøger og da især Det gamle Testamente. Åbenbaringsbogen kan sammenlignes med et puslespil af et billede fra Det gamle Testamente. Forfatteren Taylor Bunch, som har skrevet mange bøger om Bibelske emner, siger: “Forfatteren af Åbenbaringsbogen citerer fra 26 af Det gamle Testamentes 39 bøger, og af bogens 404 vers er de 276 enten lånt eller kopieret fra de andre Bibelske skribenter.” F.eks. indeholder de første fem kapitler i Åbenbaringsbogen henholdsvis 27, 15, 13, 16 og 14 henvisninger et Det gamle Testamente. Så husk, at nøglen, der kan åbne vor forståelse af Åbenbaringsbogen, findes hos de andre bibelskribenter.

KOMMUNIKATION VED HJÆLP AF SYMBOLER

5.  Hvad gjorde englen med det budskab, han skulle overbringe til Johannes? Åb 1,1 (NT 316)

Svar: Og han sendte bud ved sin engel og ________________________ i _____________________ for sin tjener Johannes.

Bemærk: “At give til kende” betyder, at Åbenbaringsbogens profetier ofte præsenteres i symboler.

6.  Hvordan gav Gud budskabet til sin tjener? Åb 1,1 (NT 316)

Svar: …. som Gud gav ham for at ______________________________ sine tjenere.

BEMÆRK: ”vise” indikerer en form for panorama. Når man læser Åbenbaringsbogen, det let at se, at Gud viste “billeder” med lyd til. Johannes brugte udtryk som “jeg så”, eller “derefter så jeg” 73 gange i Åbenbaringsbogen for at fortælle om alt det, han havde set. I denne bog fremstiller Gud begivenheder, nationer, religiøse bevægelser og organisationer ved hjælp af ordbilleder. Åbenbaringsbogen er Guds ord-billedbog, men i omfang bliver det faktisk et ord-billed galleri.

7.  Hvorfor talte Jesus i lignelser, og hvorfor brugte han så mange symboler i sin Åbenbaringsbog? Luk 8,10 (NT 83)

Svar: For at de skal ______________ og dog _____________________________ og __________________ og dog _____________________________________ .

BEMÆRK: Jesus talte i lignelser, for at alle med en åndelig indstilling skulle kunne forstå ham. Af samme grund fik Åbenbaringsbogen en speciel “sprogdragt”, som bestod af symboler.Kun de mennesker, som oprigtigt søger sandheden, og som lader sig lede af Helligånden, vil kunne forstå bogens indhold.

Desuden afslører Åbenbaringsbogen, hvem der er Guds fjender, og hvem der er Guds venner. Hvis bogen var blevet skrevet i direkte vendinger, ville Guds fjender ned gennem tiderne have sørget for, at bogen og dens budskab blev tilintetgjort. Derfor var det nødvendigt at præsentere indholdet i et sprog, som kun Guds folk kunne forstå. Men symbolerne behøver ikke at gøre det vanskeligere for os at forstå indholdet af bogen. Bibelen selv fortæller os, hvad symbolerne står for helt bogstaveligt. Nedenfor finder du tre eksempler på profetiske symboler og den Bibelske forklaring på, hvad de i virkeligheden står for:

 1. Dyr Dan 7,23 (GT 867) _______________________________________
 1. Vand Åb 17,15 (NT 330 ) _______________________________________
 1. Dag Ez 4,6 (GT 805) _________________________________________

BEMÆRK: I dette studie vil du se en liste over 86 symboler, som findes i Åbenbaringsbogen, med den bogstavelige betydning af hvert symbol. Se bilag 1.1

DE BIBELSKE PROFETIERS AUTORITET

8.  Kan man stole på profetierne? 2 Pet 1,16.19 (NT 306)

Svar: … men vi havde selv været ________________________ til hans guddomsherlighed …. Og nu står det ___________________ ord _________________ for os.

BEMÆRK: Øjenvidner bekræftede det profetiske ord.

9.  Gud giver to advarsler, når det drejer sig om at tyde profetier. Hvilke advarsler?

Svar:    1.  2 Pet 1,20 (NT 306) “… ingen _________________________ i Skriften lader sig tyde ______________________________.

2.  Åb 22,18-19 (NT 336) Vi må ikke ________________________  til eller _______________________________ noget bort.

10.  Når Gud tydeligt siger, at Åbenbaringsbogen ikke er nogen lukket bog og aldrig har været det, hvorfor tror da så mange, at den er lukket og forseglet?  Es 29,10-14 (GT 707); Åb 22,10 (NT 335)

Svar: Satans strategi går ud på at fastslå, at Åbenbaringsbogen ikke kan forstås, fordi den er _____________________________________________ eller fordi vi ikke ____________________________________________________ .

BEMÆRK: Satan ønsker ikke, at man skal forstå budskabet i Åbenbaringsbogen, fordi den afslører alle hans snarer. Derfor gør han alt, for at vi skal få mistillid til bogen. Det var den samme strategi, han brugte i gammeltestamentlig tid, og han gør det med held igen i vore dage.

11.  Hvor meget i Bibelen er inspireret? 2 Tim 3,16 (NT 277)

Svar: ___________________________________________________________

12.  Hvis vi fordrejer Skriftens ord for at tilpasse dem vore egne meninger, hvad kan det da føre til? 2 Pet 3,15-16 (NT 308)

Svar: ___________________________________________________________

FIRE BETYDNINGSFULDE NØGLER

13.  Hvis jeg kunne forstå Bibelen. Åbenbaringsbogen iberegnet, er der fire ting, som er nødvendige. Hvilke?

Svar: 1.  1 Kor 2,13-14 (NT 212) Åndelige ting må bedømmes _______________
Svar: 2.  Åb 22,17 (NT 336) Jeg må ________________________ efter livets vand.
Svar: 3.  ApG 17,11 (NT 173) “….. de _______________ imod _______________ 
…. og ________________________________________________ dagligt Skrifterne, om ________________________________________________________.”

Svar 4: Åb 1,3 (NT 316) og Joh 7,17 (NT 125) “Hvis nogen vil ____________  ______________________________, skal han ___________, ________________ om ________________ er fra ______________________ …”

BEMÆRK: Jeg må være villig til at følge Guds vilje, når jeg kender den. Kristus viede Åbenbaringsbogen til “sine tjenere” (sine efterfølgere). Han giver os ikke noget indtryk af, at andre skulle forstå den. Nøglen til at forståelse af åndelige ting finder vi i Daniels Bog 12,10 (GT 874): “…. og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.” For virkelig at kunne forstå profetier, behøver vi åndeligt lys, og det gives kun til dem, som elsker og tjener Gud.

14.  Hvilket løfte giver Jesus til alle, som adlyder hans ord?

Svar a: Åb 3,10 (NT 319) Han vil holde dig fast og fri dig ud af __________________________________________, som skal komme over hele jorderige …

Svar b: Åb 22,14 (NT 335) De skal få adgang til ___________________________ og gå ind i _____________________________ .

15.  Idet Guds Helligånd viser dig de store sandheder om Jesus i Åbenbaringsbogen, er du da villig til at adlyde dem?

Svar: ______________________________________________________________     

Kommentar (2)

 • Vivi Jensen| februar 8, 2019

  Meget lærerigt alle de tråde til biblen der passer. Det fremmer forståelsen for den tid vi lever i.
  Venlig hilsen Vivi Jensen

 • Mia Monique| februar 16, 2019

  Jeg har studeret dette seminar før. Det er så krystalklar. Jeg er så heldig at finde den på portuguisisk til mine kære venner. Gud velsigne dig for dette arbejde

 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *