Der var i juli måned 1983 fyrre krige i gang rundt omkring på kloden – i en periode, der ellers var ret fredelig. Så mange som fem millioner liv var på det tidspunkt blevet blæst bort i disse fjendtligheder (1). Nationerne hænger i struberne på hinanden.

Krigen kan, ser det ud til, bryde ud hvor som helst og tvinge uskyldige mennesker til at flygte. Hjem, familier, jobs og sikkerheden bliver pludselig forstyrret. Mennesker, der befinder sig i en sådan krise, indser, at de kan være døde ved mørkets frembrud. Sådanne begivenheder er utvivlsomt tragedier af den allerstørste slags. Hvem kan måle den angst og smerte, der fremkaldes?

Idet den endelige nedtælling for vor Jord nærmer sig affyring øjeblikket, træffer ethvert menneske på Jorden beslutninger, der vil bestemme vedkommendes evige skæbne. Millioner undres på, hvor de skal vende sig hen, hvilke valg de skal tage.

Satan er fast besluttet på at trække Jordens skarer ind i sin lejr. Hans filosofier og teorier ser ud til at have en besættende virkning på folk. Hans bevægelse afsløres i Åbenbaringen 11 (NT 325). Den opsluger millioner. Men Gud har et storslået budskab om håb og befrielse til mennesker i disse desperate timer. Hvad mere er, han lover, at hans budskab vil feje hen over hele verden med lysets hast i vor tid. Hans storladne budskab findes i Åbenbaringens 14. kapitel (NT 327).

Disse to bevægelser er rettet modsat hinanden. Evangeliet om Kristus er grundlaget for den første; udviklingslæren er, hvad den anden bygger på (2). Teorien om evolution, eller arternes udvikling, har skyllet ind over og oversvømmet alverdens skolesystemer på trods af, at Gud kalder den »erkendelse, der med urette kaldes således« (3) og »verdslig visdom og tomt bedrag« (4).

Guds budskab peger på en glædesfyldt udvej bort fra dagens forvirring, hjertesorg og kriser. Satans plan er at lede os til personlig angst, jammer og ødelæggelse. I dagens seminar ser vi, hvad Åbenbaringen fortæller om de to bevægelser. Det er svært at understrege tilstrækkeligt, hvor vigtigt denne lekties emne er. Vi vil se på Åbenbaringen 11 først.

(1) U.S. News and World Report, 11. juli 1983; (2) 2 Pet 3,3-6 (NT 307); (3) 1 Tim 6,20 (NT 274); (4) Kol 2,8 (NT 260).

STUDER OMHYGGELIGT BILAG 1, DER FORKLARER DETTE KAPITELS SYMBOLER, FØR DU BEGYNDER PÅ LEKTIEN. BENYT BILAGET OFTE FOR AT UNDERBYGGE DENNE LEKTIE.

GUDS TO VIDNER

1.    Åbenbaringen 11 fremstiller Guds to vidner og beskriver den skammelige behandling, De får, og deres endelige sejr over deres mishandlere. Hvem er disse to vidner? Åb 11,3-4 (NT 325)

Svar: »Det er de to _______________________ og de to ___________________________

BEMÆRK: som bilag 1 viser, henviser de to vidner, de to olietræer og de to lysestager alle til den samme ting – De to Testamenter, Det gamle og Det nye, som blev inspirerede af Helligånden.

2.  Vers 2 i Åbenbaringen 11 (NT 325) taler om en tidsperiode på toogfyrre måneder, hvor Guds folk (Den hellige Stad) ville blive trådt under fode eller forfulgt. Vers 3 (NT 325) omtaler en tidsperiode på 1260 dage, hvor de to vidner (Bibelen) profeterede iklædt sæk under uhyre svære forhold. Når vi bruger den profetiske regel: EN PROFETISK DAG SVARER TIL ET BOGSTAVELIGT ÅR, hvor lang var disse to tidsperioder så?

Svar: ___________________________________________________________

BEMÆRK: toogfyrre måneder og 1260 profetiske dage er det samme tidsrum: 1260 bogstavelige år.

3.    Hvornår fandt disse 1260 år med hård forfølgelse sted?

Svar: ___________________________________________________________

FØR DU SVARER, STUDER DA VENLIGST BILAG 12.2 OMHYGGELIGT. HAV DET VED HÅNDEN SOM HJÆLP, IDET VI STUDERER RESTEN AF LEKTIEN.

4.    Der gives indtrængende advarsler i Åb 11,5-6 (NT 325) mod at ændre eller angribe Guds Ord. Vers 6 gør det klart (se bilag 1), at Guds Ord har kraft til at standse og straffe ondskab, og vers 5 siger, at de, der modsætter sig Ordet vil blive udslettet af ild. Ifølge vers 7, hvem dræbte de to vidner til slut?

Svar: »________________, der __________________ op af _____________.«

BEMÆRK: Dyret fra afgrunden er først og fremmest Satan, Åb 20,1-3 (NT 333). Men som i Åb 12,3-4 (NT 326), repræsenterer dyret også et jordisk rige, gennem hvilket Satan med held arbejdede. Sammenlign med Åb 12,7-9 (NT 326).

5.    Ifølge bilag 1 og 2 viser versene i Åb. 11, 8. 9 (NT 325), at det land, Satan benyttede til at »dræbe« Bibelen var stærkt umoralsk (Sodoma) samt ateistisk og gudsfornægtende (Ægypten). Det dræbte også Guds folk, hvilket Gud så lige så alvorligt på som på korsfæstelsen af hans Søn. Hvor længe ville de to vidner forblive døde? Åb 11,9 (NT 325).

Svar: »_______________________ og en ________________________ dag.«

BEMÆRK: Den bibelske regel er, at EN PROFETISK DAG SVARER TIL ET BOGSTAVELIGT ÅR, Ez 4,6 (GT 805). Således svarer 3 ½ profetisk dag til 3 ½ bogstaveligt år. Satan foragter Bibelen, fordi den afslører hans onde planer og ophøjer Jesus, hans dødsfjende. Hans strategi er at holde os borte fra Bibelen, koste hvad det vil. At have for travlt er et af vor allerstørste problemer. LAD OS NU OG HER STOPPE OP OG LOVE GUD AT BRUGE TID PÅ HANS HELLIGE ORD HVER DAG. HVAD KAN VÆRE MERE VIGTIGT?

6.    Versene 11 og 12 i Åbenbaringen 11 (NT 325) peger på, at de to vidner ville blive oprejst efter 3 ½ år og stige op til Himmelen. Hvem er det symbolske forbillede i denne skildring? Luk 24,46-47.51 (NT 114).

Svar: » . . . _____________ skal lide og opstå fra de døde . . . han skiltes fra dem og _____________ til himmelen.«

BEMÆRK: Jesus kom som Ordet fra Gud (Joh 1,1.14 (NT 114. 115)), og Bibelen er Guds Ord, fordi den fortæller om ham. Dens skæbne under den franske revolution har derfor Jesu skæbne som forbillede. Med oprettelsen af bibelselskaberne i begyndelsen af det 19. århundrede har Bibelen fået en mirakuløs »opstandelse« og er nu udbredt over hele verden.

GUDS ORD ØDELAGT

7.    Ifølge Åbenbaringen 11 gjorde det land, Satan benyttede til at »dræbe« Bibelen, sit onde arbejde imod Skriften kort tid før de 1260 års forfølgelse sluttede i 1798. Hvilket land svarer ifølge historiebøgerne til Bibelens beskrivelse? (se BEMÆRK).

Svar: ____________________________________________________________

BEMÆRK: Der er kun et land, der svarer til beskrivelse: den franske nation. De 3 ½ år var en del af terrorregimet under Den franske Revolution. Perioden begyndte den 26. november 1793, da et dekret, udsendt fra Paris, opløste al religion. Perioden endte den 17. juni 1797, da den franske regering fjernede restriktionerne vedrørende religion. I løbet af krisen brændte og bandlyste (»dræbte«) man Bibelen. Alle kirker og templer blev lukket og tilbedelse af Gud forbudt af Den nationale Forsamling. En ti-dages uge blev vedtaget. Hver tiende dag blev fejret med fest og gudsbespottelse. Guds eksistens blev offentligt benægtet. En umoralsk kvinde blev kaldt »Fornuftens Gudinde«, og skarerne »tilbad« hende. Moralen sank helt i bund. »Knus den elendige« var et udtryk, som blev benyttet om kirken. Ateismen blev Frankrigs »religion«. Og den fungerede ikke. Tre og et halvt år senere vedtog Nationalforsamlingen et dekret, der tillod, at man benyttede Skriften. Det blev vedtaget uden en eneste stemme imod.

8.    Et jordskælv er symbolet for omvæltning, for en udøvelse af Guds kræfter. Hvad skete der, da jordskælvet ramte? Åb 11,13 (NT 325).

Svar: » . . . en______________________ af staden  __________ sammen, og ____________ tusinde personer blev _______________ ved _________________________________.«

BEMÆRK: Byen, der nævnes her, er pavedømmet, Åb. 17, 18 (NT 330). Frankrig, som er et af de ti lande, er den tiendedel, der faldt, da det for en kort tid trak sin støtte bort fra pavedømmet og alle andre kirker. De 7000 personer (eller navne, som det også kan oversættes) henviser til byens adelsfolk, som alle fik borttaget deres titler under Den franske Revolution.

ATEISMEN SPREDER SIG

9.    Den oprørske ateisme begyndte i Frankrig, men det sluttede ikke der. Hvad siger Gud om det ondes udbredelser? Gal. 5, 9 (NT 245).

Svar: » En smule _______________ gennemsyrer ____________________dejen.«

BEMÆRK: En lille smule ondskab kan blive stor meget hurtigt. Den ateistiske religion (og det er en religion) spredte sig mod nord og øst til Ruslands store vidder. Under den russiske politiske revolution i 1917 var en essentiel del af oprøret et angreb på religion. I dag er den overvældende del af Ruslands millioner ateister. Og virussen har fejet hen over verden, har infiltreret overalt og får tilhængere med alarmerende hast. Undervisningssystemerne i verden spreder ateisme ved at holde fast på udviklingsteorien. Satans manøvrer for at imødegå Gud har så godt som erobret videnskaberne. Djævelen er vred, aggressiv, velbegavet og beslutsom. Hans ateistiske religion har opslugt en tredjedel af verden og vokser stærkt.

ÅBENBARINGENS TRE ENGLES BUSKABER

10.   Guds store bevægelses trepunkt budskab er afbildet i Åbenbaringen 14 (NT 328). Det kaldes det evige evangelium. For hvor stor en del af verden siger Gud, at det skal forkyndes? Åb 14,6 (NT 328).

Svar: » For alle _____________ og ___________ og ____________ og _____________«

BEMÆRK: Det vil være verdensomspændende. Ingen vil blive forbigået. Alle vil klart forstå Guds ønsker og hans kærlighed. Ingen har ret til at forkynde, hvad han selv vælger, og kalde det evangeliet. Gud befaler, at kærlighedens evige evangelium i disse sidste dage må indbefatte hans trepunkts budskab fra Åb 14,6-12 (NT 328).

11.   Hvad er den første del af Guds budskab til i dag? Åb. 14, 7 (NT 328).

Svar: »Frygt _______________ og giv ham ___________________; thi nu er hans _____________________ kommet. Ja, _________________________ ham, som har skabt ______________________ og ________________________.«

BEMÆRK: Dette budskab er vendt mod udviklingsteorien. Det siger: »Tilbed Skaberen, fordi timen for hans dom er kommet.« Vi vil studere domsbudskabet i lektie 14 og 15. Vidste du, at dommen allerede er begyndt? Lektie 10 viste klart, at Gud beder sit folk om at holde hans sabbat som tegn på, at de antager ham som Skaber.

12.   Hvad er den anden del af Guds store budskab for i dag? Åb 14,8 (NT 328); 18,2.4 (NT 331).

Svar: » _____________________ er Babylon . . . drag __________ fra hende, ________________ folk! For at I ikke skal gøre jer _____________________ i hendes __________________ og ________________ af hendes ____________.«

BEMÆRK: Den anden del af budskabet er: » Babylon er faldet. Skynd dig væk, eller du vil blive indblandet i hendes synder og vil blive ramt af hendes plager.« Vi vil studere »Babylon« i lektie 21 og »plagerne« i lektie 22. Ved du, hvad Babylon er? Er du sikker på, at du ikke befinder dig i Babylon?

13.   Hvilken advarsel giver den tredje del af budskabet? Åb 14,9 (NT 328).

Svar: »Hvis _________________________ tilbeder ___________________ . . . og tager dets _______________________ på . . . så skal han ___________________ af Guds __________________________________________________________.«

BEMÆRK: Gud siger her, at hvis et menneske tager imod dyrets mærke, er det menneske fortabt og vil rammes af plagerne. Ved du helt sikkert, hvad plagerne er? Vi vil undersøge dyrets mærke i lektie 19.

GUD VIL AFSLUTTE ARBEJDET    

14.   Hvad sker der, så snart det trefoldige budskab når ud til hele verden? Åb 14,14 (NT 328).

Svar: »Og jeg så, og se, en hvid ________________, og på skyen ______________ der en, som lignede en __________________.«

BEMÆRK: Jesus vender tilbage på skyen, så snart hans budskab har nået hvert eneste menneske på Jorden. Han vil ikke vende tilbage førend alle har hørt og klart forstået hans vidunderlige plan om frelse og hans invitation til alle til at bo sammen med ham for evigt i hans strålende nye kongerige. Alle, som går tabt vil, gå fortabt med en fuld forståelse. Jesus er retfærdig. Han vil sørge for, at alle klart forstår, hvad der står på spil.

15.   Hvem garanterer, at forkyndelsen af de tre engles budskaber vil blive fuldført? Rom 9,28 (NT 202).

Svar: »______________________ og _________________vil Herren gøre ____________________ og på Jorden.«

BEMÆRK: Dette er et løfte. Gud vil selv slutte af. Han vil sørge for, at arbejdet bliver fremskyndet. Det er dumt at tale om, hvor enorm og umulig denne afsluttede opgave er, når Gud personligt har lovet, at det vil blive afsluttet i en hast. Vi er det slægtled, der vil leve og se, når Kongen kommer. Er du parat?

16.   Hvorfor vil mange gå tabt, når Jesus kommer igen? Hos 4,6 (GT 876).

Svar: »Mit folk skal ________________ til _________________, fordi det er ________________ _____________. Da _________________ har vraget _______________________, ________________________ jeg dig som præst.«

BEMÆRK: Mange vil være fortabte fordi Gud gav dem den information eller viden, og de nægtede at høre efter det. Mennesker, som gik tabte i Noas dage »ænsede intet« af den samme grund: de ville ikke høre efter. Matt 24,37-39 (NT 35).

ADVARSLEN OM, AT VI SKAL TAGE IMOD BUDSKABERNE I ÅBENBARINGSBOGEN ER KLAR NOK: »SE, JEG KOMMER SNART, SALIG ER DEN, SOM HOLDER FAST VED DE PROFETISKE ORD I DENNE BOG.« Åb 22,9 (NT 335.)

GUD KALDER PÅ SINE EGNE

17.   Vil Guds ord, hans sandhed og hans rige sejre til sidst? Åb 11,15 (NT 325).

Svar: » . . . og han skal være _____________  i  ______________________________________.«

18.   Som en hyrde kalder på sine får, således kalder Jesus på os. Hvad håber han at kunne sige om os? Joh 10,27 (NT 131).

Svar: »Mine får _________________ min ____________ . . . og de _____________________ mig.«

BEMÆRK: Jesus indbyder os alle til at være sammen med ham i al evighed.

19.   Hvorfor har Jesus givet os Bibelen med al den information? Joh 15,11 (NT 139).

Svar: »Dette har jeg _____________ til jer, for at . . . jeres ___________ kan blive _____________

BEMÆRK: Jesus ønsker, at vi skal være lykkelige. Der er kun en vej til den ægte og sande lykke. Jeg må følge Jesus, hvor han leder mig.

20.   Har du virkelig lyst til at følge sandheden fra Jesus, og eje den glæde og lykke, som han tilbyder?

Svar: ________________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *