Hvis du en dag tog telefonen, og stemmen i den anden ende lød som din mors, der var død og begravet for blot seks uger siden, ville du da tro på, at det var din mor, der talte?

Når en person dør, er vedkommende da virkelig død? Helt fra vore forfædres dage har vi sagt, at “døde mænd sladrer ikke”, men gør de nu ikke det?  Millioner af mennesker verden over tror, de er i kontakt med de døde. Regeringsembedsmænd ud over verden søger råd hos dem, som foregiver at samtale med de døde.

Er dette blot svindel, eller er det til stor velsignelse for menneskeheden? Menneskeliv og nationers fremtid står på spil. Endnu mere alvorligt: Dit liv og din fremtid kunne være i fare. Der er ikke rum for gætteværk, når konsekvenserne kan være så vidtrækkende og afgørende. Vi må finde kendsgerningerne.  

Tak Gud!  Jesus, Åbenbaringens hovedperson, har svarene. Han var død, men lever nu i al evighed. Enhver, som nogensinde er blevet oprejst fra de døde, er blevet oprejst af ham, og han vil oprejst millioner til herlighed i nær fremtid. Faktum er, at han holder dødens nøgler i sin hånd.

Forbered dig på overraskelser, idet vi gennemgår hans ord om dette vigtige emne.

LIV OG DØD

1.  Åbenbaringen 1,18 (NT 317) siger om Jesus: “Jeg var død, men se, jeg lever.“ Hvad har han?

Svar: “______________________ og ______________________________ .”

BEMÆRK: Gud ske tak! Jesus har nøglerne og svarene på de mystiske spørgsmål og problemer omkring døden. Og da han alene har svarene, må vi gå til hans ord for at få information. Ingen andre kilder er troværdige.

2.  Hvad bliver Jesus kaldt i Åbenbaringen 1,5 (NT 316)?

Svar: “Den _________________________ af de ______________________ .”

BEMÆRK: Han var ikke den første (kronologisk), som blev oprejst. Andre var blevet oprejst før hans opstandelse. Han var den første, når det gjaldt værdighed eller betydning. Han var den ‘første’, som når en præsidents kone er “første” dame.

3.  Hvorfor er Jesu opstandelse så betydningsfuld for hvert enkelt menneske? 1 Kor  15,20-22 (NT 226)

Svar: “Således skal også ___________ _____________ i _______________.”

BEMÆRK: Hans opstandelse er betydningsfuld for dig og mig, fordi hans opstandelse har gjort alle andre opstandelser mulige.

4.  Hvordan skabte Gud mennesket i begyndelsen?  1 Mos 2,7 (GT 2).

Svar: Da ____________ Gud Herren __________ af ___________  _____________ og blæste _________________ i hans _________________, så at mennesket blev et levende væsen.”

5.  Hvad sker der ifølge Skriften ved døden? Præd 12,7 (GT 681).

Svar: “Og _________________ vender tilbage til ____________ som før og ______________ til _________, som gav den. “

BEMÆRK: To ting sker ved døden: Legemet vender tilbage til Jorden, og ånden vender tilbage til Gud.

6.  Hvad er det for en ‘ånd’, som vender tilbage til Gud ved døden? Jak 2,26 (NT 297).

Svar: _________________________________________________________

BEMÆRK: Se forklaringen: Ånd og Livsånde (bilag 13.1).

7.  Hvad skete der, da Gud blæste livsånden ind i menneskets næsebor ved skabelsen? 1 Mos 2,7 (GT 2).

Svar: “Mennesket _______________ et ________________  _________________.”

BEMÆRK: Gud formede mennesket af muld og dannede et legeme. Han forenede dernæst livsånden med legemet og mennesket blev (eller blev til)  et levende væsen. (Jvf. gl. dansk oversættelse ‘sjæl’;  se også 1 Kor 15,45 (NT 227). Så Bibelens definition for sjæl er: Legeme + livsånde = sjæl. Et levende væsen, som ånder, er en sjæl. Bibelen siger i dette skriftsted, at vi er sjæle. Sandheden er den, at vi ikke har sjæle i os, men at vi er sjæle.

8.  Dør sjæle? Ez 18,4 (GT 819).

Svar: “Den _____________________________, der synder, den skal __________________________.”

BEMÆRK: Mærkeligt nok er Bibelen ikke enig med den udbredte idé om en udødelig sjæl. I virkeligheden lærer Bibelen, at sjælen kun har en meget kort levetid.

OPSTANDELSEN ER VORT HÅB

9.  Ved døden vender legemet tilbage til Jorden og ånden tilbage til Gud. Hvad sker der med sjælen?  Hvor går den hen? Sl 104,29-30 (GT 626).

Svar: Sjælen går ingen steder. Dens eksistens _____________________________________________

BEMÆRK: Se forklaringen i bilag 13.1: Sjæl.

10.  Både Jesus og Job fortæller os, hvor de dødes legemer er. Hvor er de? Job 21,32 (GT 557); Joh 5,28-29 (NT 122).

Svar: ____________________________________________________________

BEMÆRK: De er hverken i Himmelen eller i Helvede, men i deres grave. På pinsedagen sagde Peter, at David var i sin grav. Han var ikke faret op til Himmelen. ApG 2,29.34 (NT 151). Skriften lærer dog tydeligt, at David vil blive frelst og komme i Guds rige. Hebr 11,32 (GT 292). David er endnu ikke i Himmelen,fordi det er Guds plan, at de døde skal vente i deres grave, indtil Jesus vender tilbage og oprejser dem. Hebr 11,39-40 (NT 292).

11.  Kan døde mennesker tænke?  Sl 146,4 (GT 648).

Svar: ______________________________________________________________

12.  Ved de døde, hvad deres kære foretager sig på Jorden?  Job 14,12.21 (GT 552).

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: De følgende skriftsteder er også meget tydelige:

 Job 7,9-10 (GT 547) — De døde kan ikke vende tilbage til deres huse.

 Sl 6,6 (GT 574) — De døde husker ikke at takke Hus.

 Es 38,18-19 (GT 715) — De døde håber ikke på Guds miskundhed.

 Sl 115,17 (GT 633) — De døde priser ikke Herren.

  13.  Er der slet ingenting i mennesket, som ved noget i død tilstand? Præd 9,5-6.10 (GT 679)

Svar: “De __________________________ ved _____________________________.”

BEMÆRK: Ord kunne ikke sættes sammen på en mere enkel måde for at fortælle, at de døde ingenting ved. Teksten siger, at de døde hverken elsker, hader eller misunder. De har ingen visdom eller kundskab. De arbejder ikke og er ikke på nogen måde involveret i det, som sker under solen. DE KAN IKKE KONTAKTE DE LEVENDE. Før du går videre med studiet, læs omhyggeligt forklaringen i bilag 13.1: Død, Sjæl og Ånd.

OPSTANDELSE FRA DE DØDE

14.  Hvornår vil de retfærdige døde, som for tiden er i deres grave, blive oprejst?  1 Kor 15,20.23 (NT 226); 1 Tess 4,15-17 (NT 265).

Svar: Ved Jesu _________________________________________________

15.  Hvordan omtalte Jesus døden?  Joh 11,11-14 (NT 132).

Svar: “Lazarus, vor ven, ____________________________________________.”

BEMÆRK: Se forklaringen i bilag 13.2, punkt 1 — Søvn.

16.  Har mennesker udødelighed nu?  1 Tim 6,15-16 (NT 273).

Svar: _________________________________________________________

BEMÆRK: Mennesket er dødeligt eller undergivet døden. Rom 5,12 (NT 196). Kun Gud har udødelighed.

17.  Hvornår vil Guds folk få udødelighed?  1 Kor 15,51-55 (NT 227).

Svar: Når de bliver ______________________ ved Jesu _________________________

BEMÆRK: Som en fri gave vil Jesus give sit folk udødelighed, når de forvandles ved hans andet komme. Indtil da har ingen, undtagen Gud, udødelighed. Udødelighed betyder, at man ikke er undergivet dødens herredømme. Luk 20,35-36 (NT 106). Ideen om menneskets udødelige sjæl, som så ofte bliver nævnt ved begravelser i dag, er i modstrid med  Bibelens lære. Bibelen underbygger ikke denne tanke, men lærer netop det modsatte. Det er Satans plan at tilintetgøre Jesu vidunderlige løfte om at give udødelighed ved opstandelsen ved at påstå, at mennesket allerede besidder den.

18.  Guds  folk har ikke udødelighed nu, men har de evigt liv? 1 Joh 5,12 (NT 312); Joh 6,54 (NT 124).

Svar: ____________________________________________________________

BEMÆRK: Se forklaringen i bilag 13.2, punkt 2 — Evigt liv.

SATANS LØGN OM DØDEN

19.  Hvilken  løgnehistorie om døden fortalte Satan til Eva i Edens have?  1 Mos 3,4 (GT 3)

Svar: “I skal ____________________________________________________ .”

BEMÆRK: I modsætning til Guds udtrykkelige ord sagde Satan, at døden ikke ville blive en realitet. Satans virkelige svar til Eva var: I vil slet ikke dø, selv om I er ulydige. Se også bilag 13.3.

20.  Hvorfor ønsker Satan at bilde folk ind, at mennesket er udødelig? Hebr 3,13 (NT 283)

Svar: “Men forman hverandre hver dag, så længe det hedder _______________________ for at ikke nogen af jer skal ____________________ ved syndens bedrag.

BEMÆRK: Satan ønsker at få folk til at tro, at de vil få en ny chance efter døden. Derfor udgiver han og hans engle sig for at være de afdødes ånder og får derved mennesker til at tro på sjælens udødelighed. Mange forhærdes ved dette bedrag og udskyder afgørelsen om at tjene Gud.

21.  Den  faldne kristenhed bliver omtalt som Babylon i Åbenbaringen. Hvad siger Gud er den væsentligste årsag til dens fald? Åb 18,2.4-5 (NT 331).

Svar: “___________________ ___________________ er Babylon … den er blevet bolig for ____________________ og tilhold for alskens urene ____________________.”

BEMÆRK: Kristenheden er faldet, fordi Satan har fået indpas i kirkerne gennem den fejlagtige lære om, at de døde lever. I alt for mange tilfælde er budskaber fra Satans hjælpere, som har udgivet sig for at være afdødes ånder, blevet modtaget som vidunderlige råd til kirkerne fra de forløste i Himmelen. Dette giver Satan stor anledning til at forføre, og han gør brug af enhver kontakt. Det er intet under, at Paulus så omhyggeligt advarer imod den slags bedrag i 1 Tim 4,1-2 (NT 271).

22.  Ifølge Åbenbaringen vil disse onde engle, som udgiver sig for at være dødes ånder, henvende sig til konger og ledere på Jorden. Hvad bliver resultatet? Åb 16,13-14 (NT 329); Åb 18,23 (NT 332).

Svar:     

a: Åb 18,23 (NT 332) “ved din _______________ blev folkeslagene _____________ .”

b: Åb 16,14 (NT 329) “for at ______________ dem ____________ på _____________ den Almægtiges, ______________________.”

BEMÆRK: Disse engle, som udgiver sig for at være de dødes ånder, vil være magtfaktorerne, som påvirker regenterne i alle nationer i verden og leder dem ud i den endelige krig: Harmagedon, som vil resultere i deres totale ødelæggelse. Det er en tragedie, at mange nationers ledere i dag rådspørger dem, som udgiver sig for at modtage budskaber fra de døde, før de træffer betydningsfulde afgørelser. Intet under, at denne planet er i en sådan forfatning. Satan selv får anledning til at give råd.

EN BETYDNINGSFULD PRØVE

23.  Fra  hvilke kilder skulle jeg alene modtage min information om emnet døden? Es 8,19-20 (GT 692)

Svar      a: “Skal et folk ikke søge sin ____________________________?”

b: “Til ______________________ og _______________________.”

BEMÆRK: Denne tekst siger tydeligt, at vi skal nægte at lytte til dem, som gør krav på at tale på de dødes vegne, og i stedet for skal vi kun få vor information fra Guds Ord. Budskaber, som siges at være fra afdøde venner, er aldrig fra disse, men fra Satan. Hvilken tanke!

24.  Åbenbaringen siger, at de, som adlyder Gud, vil indgå i hans rige. Hvem vil være blandt dem, som er udenfor? Åb 22,15 (NT 335).

Svar: “Udenfor er hundene og _________________ og og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver løgn.”

BEMÆRK: De, som rådspørger de døde (andre oversættelser siger troldmænd i stedet for giftblandere, vil blive udelukket af Himmelen. På Moses tid befalede Gud, at de blev stenet. 3 Mos 20,6 (GT 132).

25.  Trolddom (eller spiritisme), som gør krav på at være i kontakt med de døde, er i Bibelen kaldt en af kødets gerninger, som vil holde mennesker ude af Guds rige. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Gal 5,19-21 (NT 245); Ef 5,11 (NT 251).

Svar: “Vær ikke _______________________ i mørkets _________________________ .”

BEMÆRK: Jeg skulle fjerne mig så langt som muligt fra alt, som ligner trolddom eller spiritisme. Foregiver kontakt med de døde er i virkeligheden altid kontakt med sataniske kræfter.

26.  Hvorfor er de retfærdige døde kaldt salige i Åb 14,13 (NT 328)?

Svar: “De skal ____________________ efter deres ______________________.”

BEMÆRK: Læg mærke til, at profeten ikke siger, de fortsætter deres arbejde i Himmelen. Nej, deres arbejde er gjort færdigt. Præd 9,10 (GT 679) siger også tydeligt, hvorfor alt arbejde standser ved døden. Det er, fordi der ikke foregår noget i graven, hvor mennesket opholder sig i døden. Mennesket sover ganske enkelt i graven indtil opstandelsen.

27.  Hvad sker der til slut med døden? Åb 20,14 (NT 334)

Svar: Den blev kastet i ____________________________________________

BEMÆRK: Døden får sit endeligt i ilden.  “Og han skal tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere; thi det, som var før, er nu forsvundet.” Åb 21,4 (NT 334).

28.  Læs igen den storslåede beretning om Jesu genkomst og opstanden, som den står i 1 Tess 4,16-18 (NT 265). Hvad siger vers 18, at disse ord skulle give os?

Svar: “Så ______________________________________ hverandre med disse ord! “

BEMÆRK: Bibelen taler ikke om en udødelig sjæl, som svinger sig mod Himmelen ved døden, som mange tror. Døden er ikke en vej op til Himmelen. Døden er ikke en trøst. Bibelens fokus er altid på Jesu andet komme og opstandelse. Og det største eftertryk er lagt på de gode nyheder om Kristi opstandelse. 1 Kor 15,12-26 (NT 226). Fordi han opstod, vil alle, som sover i troen på ham, opstå. Hvilken velsignet trøst det er!

29.  Hvilken ufattelig stor kraft er lovet Guds folk i dag? Fil 3,10 (NT 256)

Svar: “at kende ham og __________________ i hans ______________________”.

BEMÆRK: Hvilken glæde at blive genforenet med venner og kære, som døde i troen på Jesus Kristus. I sandhed, Jesu andet komme vil blive en storslået og herlig begivenhed for dem, som elsker og tjener ham. Pris Gud! Han tilbyder dig den samme mirakuløse kraft i livet, som oprejste Jesus fra de døde. Hvordan kan en kristen gå fortabt med en så ubeskrivelig kraft til rådighed? Den er din, hvis du beder om den.

30.  Vil du modtage Jesu tilbud om at give dig denne opstandelses-kraft til sejr i dit liv i dag?

Svar: _______________________________________________________________