I sidste lektie opdagede vi, at dommen allerede er begyndt i Himmelen. Ordet DOM fylder sindet med spørgsmål: Hvem skal dømmes? Hvordan samles bevismaterialet? Skal jeg forsvare mig selv med skælvende stemme, eller giver Himmelen mig juridisk hjælp? Hvem bestemmer Satans straf? Hvorfor behøver Gud i det hele taget nogen retshandling? Ved han ikke allerede alt om alle? Har jeg den mindste chance for at blive frikendt i dommen – i lyset af min adfærd?
Dommen er en så afgørende del af Guds store plan, at nogle hævder, at De bibelske Skrifter omtaler den 1000 gange. Åbenbaringsbogen siger det meget højt. Måtte Ånden gøre det indtryksfuldt, idet vi studerer dette betydningsfulde emne.

DU SKAL FOR GUDS DOMSTOL

 1. Efter Skriften, hvem skal så træde frem for Himmelens domstol? 2 Kor 5,10 (NT 232).

Svar: ____________________________________________________

2.  Ifølge vor sidste lektie, hvornår begyndte så dommen i Himmelen? Dan 8,14 (GT 868).

Svar: ____________________________________________________

BEMÆRK: Dommen begyndte i 1844. Jesus gik da ind i det allerhelligste i den himmelske helligdom for at begynde den himmelske forsoningsdag. Åbenbaringen 11,19 (NT 325) passer til samme tidsperiode for dommens begyndelse i Himmelen.

3.  Hvem er dommerne? Sl 50,6 (GT 597); Joh 5,22 (NT 121).

Svar: “_____________ er den, der dømmer.” Men al dom har han overladt ________________.”

BEMÆRK: Selvom Gud har forsædet i dommen, har han overladt ledelsen til Sønnen. Hvor stort at have vore bedste og sandeste venner som dommere.

4.  Hvilken indstilling har Faderen og Sønnen til os? 1 Tim 2,3-4 (NT 270); Joh 16,27 (NT 141).

Svar: “Gud … vil, at ___________ mennesker skal _________________.”
“Thi ________________________ selv ________________________ jer.”

DER ER TRE AFSNIT I DOMMEN. LAD OS BETRAGTE DEM OMHYGGELIGT.

  1. AFSNIT – DOMMEN FØR GENKOMSTEN

5.  Hvem skal møde Gud i dommens første afsnit, som nu finder sted i Himmelen? 1 Pet 4,17 (NT 304).

Svar: “Dommen tager sin _______________ med ___________________ .”

BEMÆRK: Guds hus er hans menighed. 1 Tim 3,15 (NT 271). Dommen, som nu finder sted, angår mennesker, der hævder at være Jesu tjenere. De onde dømmes ikke i første afsnit. Dommens første afsnit afgør klart, hvem af de troende der er falske, og hvem der er sande troende.

6.  Hvem fører de retfærdiges sag? 1 Joh 2,1 (NT 309); Hebr 9,24 (NT 289); 7,25 (NT 287).

Svar: Vi har “en talsmand – Jesus _____________ den  __________________.”

BEMÆRK: Det synes utroligt, men vor dommer er også vor advokat eller talsmand. Lovet være Gud! Og Bibelen gør det klart i Hebr 2,17-18 (NT 283), at Jesus er barmhjertig og trofast. Hvilke fremragende egenskaber hos vor talsmand! Den samme, som gav sit liv for os, repræsenterer os nu som vor advokat i Himmelen.

7.  Hvad bringes frem i dommen? Præd 12,13-14 (GT 681).

Svar: “Thi ___________________ en ________________ bringer Gud for retten … alt hvad der er ________ være sig _______________ eller _________________.”

8.  Hvad bruger Gud som norm eller grundlag for dommen? Jak 2,10-12 (NT 297).

Svar: “De … skal ________________  efter ____________________ lov.”

BEMÆRK: De ti Bud er Guds grundlag for dommen. Bilag 2 i lektie 11, viser at loven er Guds karakter udtrykt i ord.

GUDS STORE REGNSKABSBØGER

9.  Hvor gemmer Gud regnskabet over mit liv? Åb 20,12 (NT 333).

Svar: “De døde blev _____________ ud fra det, der stod ______________ i _______________.”

BEMÆRK: Selv om Åb 20,12 henviser til dommens andet afsnit, så vil bøgerne danne grundlag også for dommens første afsnit, Dan 7,10 (GT 866). Optegnelserne er nøjagtige og fuldstændige. De indbefatter endog tanker og motiver. Retten er retfærdig. Jeg behøver ikke at være tilstede. Bøgerne taler for mig. Se bilag 15.1 MED EN BESKRIVELSE AF BØGERNE.

10.  Hvem er vor anklager? Zak 3,1-2 (GT 910).

Svar: _____________________________________________________________

BEMÆRK: Satan, brødrenes gamle anklager, Åb 12,10 (NT 326), som tvistedes med Mikael om Moses’ lig. Jud 9 (NT 315), og som rettede rasende anklager mod Job (Job 1. og 2. kapitel (GT 543)), er fjenden, som anklager os.

11.  Hvad forudsiger Åbenbaringen, der vil ske på Jorden, medens den nuværende dom finder sted i Himmelen? Åb 11,18-19 (NT 325).

Svar: “Folkeslagene _________________ og …. lægger jorden _______________ .”

BEMÆRK: I sandhed, folkeslagene er vrede. Og folk ødelægger Jorden med forurening, affald og ødelæggende våben.

12.  Behøver Gud bøger og dom eller retsafgørelse for at undersøge mig og min adfærd, eller ved han allerede alt om mig? 1 Kong 8,39 (GT 376); Joh 3,18 (NT 118); 2 Tim 2,19 (NT 276).

Svar: “Du alene kender ____________ menneskebørnenes _________________ .”

13.  Når den nuværende dom i Himmelen, Dan 7,9-10 (GT 866), ikke er nødvendig for Gud personligt, hvorfor sker den så? Åb 3,5 (NT 318).

Svar: “Jeg vil vedkende mig hans navn for … hans ________________________ .”

BEMÆRK: Gud er alvidende, men det er englene ikke. Den nuværende dom giver dem anledning til at undersøge alle vidnesudsagn, for også derfra at vide, at Gud er fuldstændig retfærdig. Gud forkynder ikke afgørelsen, før englene er klar over, at alle mennesker har besluttet sig for Gud eller Satan. Der vil ikke mere kunne vælges parti, Åb 22,11-12 (NT 335). Det er ikke en befaling, men en bekendtgørelse. Alle har truffet deres endelige valg. Yderligere prøvetid ville ikke ændre noget.

 2. AFSNIT – DOMMEN I 1000 ÅR

14.  Hvornår dømmes de onde? Åb 20,4 (NT 333).

Svar: “Der blev givet dem magt til at _____________________, … de blev levende og blev ________________ med Kristus i __________ år.”

BEMÆRK: De onde dømmes i Himmelen gennem de 1000 år ifølge Åb 20 (NT 333). Det er dommens ANDET AFSNIT.

15.  Hvem hjælper til med at dømme de onde, iberegnet Satan og hans engle? 1 Kor 6,2-3 (NT 215).

Svar: “De _________________________ skal dømme verden
… _________________________________ skal dømme engle.”

16.  Efter din mening, hvorfor holdes der så dom over de ONDE? Mennesker, som ikke er i Himmelen i de 1000 år, er jo alligevel fortabt, så hvorfor holde dom over de onde?

Svar: _____________________________________________________________

BEMÆRK: DENNE dom er for de retfærdiges skyld. Mange går fortabt, selv om de retfærdige mente, de var kristne. At se optegnelserne og stille spørgsmål fjerner al tvivl om Guds retfærdighed. Det vil ses, at de, som fortabes, valgte at ignorere Gud til trods for hans utallige kærlige henvendelser til dem.

3. AFSNIT – DOMMEN VED ENDEN AF DE 1000 ÅR

17.  Matt 25,31-46 (NT 37) viser et TREDJE AFSNIT af dommen, hvor hvert eneste menneske, som nogen sinde har levet (både onde og retfærdige), levende møder Herren i verdensdommen for at få deres belønning eller deres straf. Til den tid gives forklaringen på, hvorfor mennesker bliver frelst eller går fortabt.
Efter din mening: A. Finder denne dom sted ved Jesu genkomst eller ved slutningen af de 1000 år?

Svar: _____________________________________________________________

B. For hvis skyld gennemføres dette afsnit af dommen?

Svar: _____________________________________________________________

BEMÆRK: Det sker ved slutningen af de 1000 år, fordi det er det eneste tidspunkt i Jordens historie, hvor alle mennesker, som nogensinde har levet, vil leve for en kort tid enten indenfor eller udenfor Den hellige Stad, Åb 20,11-15 (NT 333). Den dom viser de onde samt Satan og hans engle, at Gud er kærlig, venlig, ren og retfærdig. Gud nedvurderer aldrig sine fjender eller befaler dem at tie stille. Han fremsætter ganske enkelt klare beviser, der er for klare til at kunne modbevises. De, som mener, at Gud aldrig vil straffe eller ødelægge mennesker, skulle hellere betænke, at Gud gjorde netop det på syndflodens tid og ved Sodomas ødelæggelse.

GENNEMGÅ OMHYGGELIGT DOMMENS TRE AFSNIT (se bilag 15.2).

18.  Når Gud i dommen forkynder belønning og straf, træffer han så beslutningen i det øjeblik, eller lade han ganske enkelt engle og retfærdige bekræfte det, han allerede ved? Åb 15,3-4 (NT 328); Rom 2,5 (NT 192); 1 Kor 4,5 (NT 213).

Svar: “Dine retfærdige _________________ er blevet ___________________ .”

BEMÆRK: De genløste i Himmelen begrunder klart, hvorfor de anser Gud for retfærdig og sand: Hans retfærdige domme er blevet åbenbaret. Hans veje er retfærdige og sande. Gud vidste hele tiden, hvor hvert eneste menneske stod. Han har jo allerede de frelstes navne i Livets bog, Åb 13,8 (NT 327); 17,8 (NT 330). Men for at løse syndens og oprørets problem venter han tålmodigt, til mennesker og engle, både onde og gode, ser, hvad han længe har set. Sandheden om hvert eneste væsen bliver så klart i dommen, at den er hævet over enhver diskussion. Es 3,10-11 (GT 688).

FORVISNING OM FRELSEN NU

19.  Eftersom jeg SKAL møde Gud i DOMMEN, kan jeg så NU have forvisning om frelse? Dan 7,22 (GT 867); Åb 3,5 (NT 318).

Svar: “Tiden kom, da de hellige tog ________________________ i eje.”
“Jeg vil ___________________________ mig hans navn for min Fader.”

BEMÆRK: Gud har lovet en gunstig afgørelse for alle mennesker, som elsker ham og oprigtigt følger ham. Han kalder dem hellige. SE BILAG 15.3 MED 20 BIBELSKE LØFTER OM FRELSESVISHED.

20.  Hvad gør Gud med vore synder, når vi bekender dem? Sl 103,6-13 (GT 625).

Svar: “Så langt som østen er fra vesten har han _________________________ vore synder fra os.”

BEMÆRK: Det menneske, som tror på Jesus og har fået sine synder tilgivet, behøver ikke at frygte dommen. 1 Joh 4,17-18 (NT 312). Han har løftet om evigt liv og skal møde sin frelser, når han åbenbares. 1 Joh 5,12-13 (NT 312); 3,2 (NT310).

GUDS FOLK OPLEVER PROFETI

I årene lige efter 1840 begyndte mennesker over hele verden at studere profetierne i Daniels bog og Åbenbaringen, især profetien om den 2300 år i Daniel 8 og 9 (GT 867). De beregnede datoen rigtigt, men tog fejl af begivenheden. De mente, at 1844 henviste til Jesu genkomst i stedet for dommens begyndelse.

Skuffelsen blev bitter, da Jesus ikke kom som ventet. I Åb 10 (NT 324) beskriver Gud den skuffelse ved at opfordre profeten Johannes til at spise Daniels bog, som havde været lukket, men nu var åben (vers 8). Den var sød i munden, men bitter i maven. Sådan var også skuffelsen, da Jesus ikke kom i 1844.

Når vi sammenligner Åb 10,1-3 (NT 324) og Åb 1,13-15 (NT 316) med Dan 10,5-6 (GT 870), opdager vi, at ordene omtaler det samme himmelske væsen. Det væsen befalede Daniel at forsegle sin bog, DANIELS BOG, til ENDENS TID. Det samme væsen kom til Johannes med en profeti om, at bogen skulle åbnes i årene lige efter 1840. Guds folk beregnede profetien rigtigt, men misforstod profetiens begivenhed.

21.  Hvad siger det himmelske væsen, at menigheden skal gøre efter den bitre skuffelse? Åb 10,11 (NT 324).

Svar: “Du skal _______________ profetere om mange ________________ og folkeslag og _____________________ og konger.”

BEMÆRK: Gud vil have sit folk til at bringe sandheden om den profeti til hele verden. “Endens tid” i Daniel 12,4-9 (GT 873) kommer efter de 1260 år (én tid og to tider og en halv tid) med pavelig forfølgelse (538 e.Kr. – 1798 e.Kr.). Derfor skulle Daniels bog ikke åbnes før efter 1798, SOM INDLEDER ENDENS TID.

22.  Efter det, som englen sagde til Johannes i Åb 10, hvad skal Guds menighed så forkynde i dag som en del af “det evige evangelium”? Åb 14,6-7 (NT 328).

Svar: “Frygt Gud … nu er hans ________________________ kommet.”

BEMÆRK: Menigheden har ikke ret til at forkynde det, den måtte ønske, og kalde det for det “evige evangelium”. Gud overdrager menigheden at indbefatte i evangeliet den vidunderlige sandhed, at dommen foregår i Himmelen nu.
Bemærk også, at englen kalder det HANS doms time. Mennesker må afgøre, hvordan de vil forholde sig til Satans anklager mod Gud, så dommen i virkeligheden på en måde omfatter en afgørelse angående Gud. Han har sat sig selv og sin karakter på prøve. Menighedens opgave i dag er at lade verden få kendskab til sandheden om en kærlig Guds smukke karakter.

GUDS DOM ER RETFÆRDIG OG ENDELIG

23.  Åbenbaringen påpeger ofte, at både mennesker og engle begejstret og højt lovpriser og takker Gud for retfærdighed i tilfredshed over dommen. Hvad særligt er det, de siger? Åb 16,7 (NT 329); Åb 19,2 (NT 328).

Svar: ________________________ og _____________________ er dine domme.”

24.  Hvilket endeligt udtryk lyder fra alle i universet om Guds retfærdighed og kærlighed? Fil 2,10-11 (NT 255).

Svar: “_______________ knæ skal ____________ sig … og hver ____________ skal ___________________ …: _______________ Kristus er _______________ .”

BEMÆRK: Alle, som nogen sinde har levet, møder Gud ved slutningen af de 1000 år. Ingen er forbigået. Ingen er tvunget. Det hele er så klart, at alle i himmel og på jord, også Satan og hans engle, bøjer sig og bekender, at Jesus fuldt ud er retfærdig, og at hver eneste en har fået det, som vedkommende selv valgte. De fortabte ses at være fortabt, fordi de foretrak den ondes livsstil. Himmelen ville blive en lidelse for dem. Det ville være uretfærdigt at lade dem komme der.
Og de retfærdige ses at være som Jesus. End ikke Satan tvivler på Jesu tilgivelse, men den onde havde tvivlet på, at Gud virkelig ville føre mennesker tilbage til det guddommelige billede. De genløste står foran ham som bevis på, at det er sket. Aldrig mere bliver der stillet spørgsmål om behandlingen af syndens problem og Guds karakter. De er alle blevet besvaret.

25.  Jesus siger: “Giv mig dit hjerte, min søn, min datter! “ Ordsp 23,26 (GT 666).
Han ønsker at indføre dit navn i Livets bog og lade det stå der.
Vil du lade ham få den store glæde?

Svar: ____________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *