For år tilbage skrev en digter:

“Jeg ville ønske, der havde været et underfuldt sted,
De nye begyndelsers land,

hvor alle mine fejl og al min hjertesorg
og alle mine selviske ønsker
kunne kastes bort som en gammel smudsig klædning,
og aldrig bæres igen.”
Vi har sikkert alle til tider haft et desperat ønske om at kunne begynde forfra med et nyt og rent generalieblad. Åbenbaringsbogen henviser gentagne gange til det privilegium at kunne få en ny begyndelse.
For eksempel fortæller Åb 1,5 (NT 316) os, at Jesus løser os fra vores syndige liv, så vi kan begynde et nyt. Åb 3,8 (NT 319) viser os en åben dør til et nyt liv. Åb 10,8-11 (NT 324) forklarer, at efter bitter skuffelse kan vi få en ny start, og Åb 21,5 (NT 334) lover, at Jesus vil gøre alting nyt.
Vidste du, at Jesus, fordi han selv er kærlighed, har tilvejebragt en enkel ceremoni, i hvilken fortiden officielt bliver begravet og et nyt vidunderligt liv begynder? Intet her på Jorden kan sammenlignes med glæden, tilfredsstillelsen, freden og befrielsen ved denne store begivenhed. Det er en vidunderlig oplevelse.
Jesus siger, at denne storslåede og meningsfyldte oplevelse er en nødvendighed for enhver, der ønsker at gå ind i hans nye rige. Denne store begivenhed kaldes dåben. Lad os se, hvad Jesus siger om dette vigtige emne.

JESUS BEFALEDE DÅB

 1. Hvordan lyder Jesu missionsbefaling? Matt 28,19 (NT 43).

Svar: “Gå derfor hen og gør __________________ folkeslagene til mine disciple,  idet I _____________________________________ dem.”

2.  Hvor betydningsfuld er dåben? Mark 16,16 (NT 69).

Svar: “Den, som _______________ og bliver _________________ , skal blive _______________________ , men den, som er vantro, skal blive fordømt.”

3.  Hvilke former for dåb bruges i dag?

Svar:

a. Neddykkelse (hele legemet nedsænkes baglæns i vand).
b.  Tre gange nedsænkning (hele legemet nedsænkes forlæns 
tre gange i vand).
c.  
Bestænkning (vandet stænkes på personen).

d.  Vandet hældes over personen.
e.  Åndsdåb.

4.  Mindst femten forskellige ceremonier kaldes i dag for dåb. De fleste mennesker mener, at en hvilken som helst måde eller form for dåb er acceptabel, så længe man bare er oprigtig. Hvad siger Bibelen til dette? Ef 4,5 (NT 250).

Svar: “Én _______________ , én ______________ , én __________________ .”

BEMÆRK: Gud anerkender kun én sand dåb. Alle andre former er i virkeligheden slet ikke dåb.

5.  Hvad betyder ordet dåb?

Svar: ____________________________________________________

BEMÆRK: Dåb kommer fra det græske ord “baptizo”, der betyder at dyppe, at nedsænke i eller at dykke ned under vandet.

JESU FULDKOMNE EKSEMPEL

6.  Hvem er mit eksempel i alle ting, også når det gælder dåb? 1 Pet 2,21 (NT 302).

Svar : _____________________________________________________

7.  Hvilken form for dåb benyttede Johannes, da han døbte Jesus? Mark 1,9-11 (NT 44)

Svar: ______________________________________________________

BEMÆRK: Johannes døbte Jesus “i” Jordan floden, ikke ved bredden af den. Læg også mærke til, at Jesus steg “op af vandet”, hvilket fortæller os, at han havde været nede i vandet. Så godt som alle er enige om, at Jesus blev døbt ved neddykkelse.

8.  Da Johannes i begyndelsen nægtede at døbe Jesus, hvad sagde Jesus da til ham? Matt 3,13-15 (NT 3).

Svar: “Lad det nu ske, thi __________________________________________ .”

BEMÆRK: Jesus behøvede i virkeligheden ikke at blive døbt, men han forklarede Johannes, at alle vi andre behøver dette. For at give os et fuldkomment eksempel til efterfølgelse, lader Jesus sig døbe. Hans dåb tjener også alle dem, der, som røveren på korset, ikke har mulighed for dåb.

9.  Hvorfor døbte Johannes i Ænon? Joh 3,23 (NT 118).

Svar: “ _____________________ der var rigeligt med _______________ der.”

BEMÆRK: Ved neddykkelse kræves der forholdsvis meget vand. Ved bestænkning er det tilstrækkeligt med nogle få dråber. Og ved overhældelse bruges der også kun lidt vand.

10.  Hvad kaldte apostlen Paulus den bibelske dåb? Kol 2,12 (NT 260)

Svar: _______________________________________________________

BEMÆRK: Paulus bruger udtrykket “begravet” for at betegne en total nedsænkning under vand. “At begrave” antyder en fuldstændig tildækning.

11.  Filip, som forkyndte evangeliet efter Jesu bortgang, døbte en etiopisk hofmand. Hvilken dåbsmetode brugte han? ApG 8,27-39 (NT 160). Læg specielt mærke til vers 38 og 39.

Svar: ___________________________________________________

BEMÆRK: Filip døbte hofmanden på samme måde, som Jesus blev døbt.

DÅB ER VIGTIG

12.  Ifølge Jesus, hvor betydningsfuld er dåben? Joh 3,5 (NT 117).

Svar: “__________________ kan komme ind i ________________ hvis han _____________________ af ______________ og ___________ .”

BEMÆRK: Jesus sagde, at dåb med vand er nødvendig for frelsen. Jesu kors, som alle er klar over er af umådelig stor betydning, er omtalt 28 gange i Det nye Testamente. Dåben er omtalt over 100 gange. Lad aldrig nogen behandle dette som noget uvæsentligt. Ved omvendelsen er den forandring, der sker i en person, så radikal, og dette tidspunkt i livet er så betydningsfuldt, at Jesus siger, at denne begivenhed må gøres officiel med en dåbs højtidelighed. For at demonstrere dens betydning blev han selv døbt. Dernæst inkluderede han dåben i sin befaling til menigheden. Matt 28,18-20 (NT 43).

13.  Hvad siger Jesus om mennesker, som sætter deres egne meninger og opfattelser ind i stedet for Guds klare anvisninger? Matt 15,9 (NT 21).

Svar: “Det er forgæves, de dyrker mig, når _________________________ som kun er ___________________________ .”

BEMÆRK: Vildledte mennesker har introduceret de andre former for dåb uden nogen bemyndigelse fra Himmelen. Historien viser os klart, at i århundrederne efter korset var neddykkelsens dåb den anvendte dåbsmetode. Adskillige af de gamle kirker i Europa har stadig dåbsbassiner, der, selv om de ikke bruges i dag, viser, at neddykkelse blev brugt. Det skæve tårn i Pisa er et klokketårn til den stor kirke, som endnu i dag har et sådant dåbsbassin. Det er næsten 5 meter i diameter og 1½ meter dybt. Andre dåbsformer kom til, fordi disse var bekvemme. På den måde blev en Gud-given hellig ceremoni skubbet til side af menneskehænder. Se også bilag 16.1.

14.  Nogle siger, at Helligåndens dåb er alt, hvad Gud kræver. Er dette rigtigt? ApG 10,44-48 (NT 164).

Svar: _______________________________________________________

Ifølge Bibelen må følgende finde sted, før man bliver døbt:
a)  
Man må undervises og acceptere hele Jesu lære. Matt 28,18-20 (NT 43).

b)  Man må tro på denne lære af hele sit hjerte. Mark 16,16 (NT 69).
c)  Der kræves en omvendelse. Flere gange befaler Åbenbaringsbogen, at vi angrer og omvender os. Åb 2,5.16.21.22; Åb 3,3.19 (NT 317). Se ApG 2,38 (NT 151).
d)  Man må vende sig fra synd. Rom 6,5-6 (NT 197); Matt 3,7-8 (NT 3).
e)  Man må erfare den nye fødsel. 2 Kor 5,17 (NT 232); Joh 3,5 (NT 117).

15.  I lyset af det foregående, skal små børn da døbes?

Svar: _______________________________________________________

BEMÆRK: Små børn kan ikke have en bevidst holdning til Guds vilje. Når de er modne nok til at forstå, hvad Gud tilbyder og ønsker, er tiden inde til at blive døbt. Gud holder ikke et lille barn ansvarlig for dets handlinger før det er “gammelt nok” til at forstå, og således kan tage ansvar for, hvad det gør. Joh 9,41 (NT 130); Jak 4,17 (NT 299).

DÅB OG FRELSE

16.  I Noas dage blev mennesker frelst ved at gå ind i arken. Hvad har Gud tilvejebragt i stedet for arken for os i dag? 1 Pet 3,20-21 (NT 303).

Svar: “Der er et _________ som nu ___________ også ______ nemlig _______ .”

BEMÆRK: Arken på vandet symboliserede tryghed i Noas dage, og en person i dåbens vande symboliserer det samme i dag. I begge tilfælde må hjertets indstilling først være rigtig. En person, hvis indstilling er rigtig, og som forstår den bibelske dåb, vil ønske dåb, ligesom Noa og hans familie ikke bare troede, men også gik ind i arken.

17.  Dåben er som en vielsesceremoni, hvor personen forenes eller vies til Kristus. Hvis navn tager man ved dåben? Gal 3,27 (NT 243).

Svar: “Thi alle I, som blev ____________________ har iført __________________ .”

BEMÆRK: Vi tager Kristi navn ved dåben, ligesom hustruen ofte tager sin ægtefælles navn. Begge ceremonier må være baseret på et inderligt kærlighedsforhold og på forståelse af, hvad man gør, hvis forholdet skal blive meningsfyldt. At nægte dåb er at nægte at tage Kristi navn.

18.  De forløste, der kaldes “Jesu brud”, er omtalt mange steder i Åbenbaringen. Hvad sagde englen om Jesu efterfølgere? Åb 21,9 (NT 334)

Svar: “Kom, så skal jeg vise dig _______________________________________ .”

19.  Nogle mennesker tilbeder om søndagen til ære for opstandelsen. Hvad bad Jesus os at gøre til ære for hans død, begravelse og opstandelse? Rom 6,4-6 NT 197).

Svar: ____________________________________________________________

BEMÆRK: Frelsen centreres om Jesu død, begravelse og opstandelse. 1 Kor 15,3-4 (NT 225). I neddykkelsens dåb er alle tre symboliseret. Man erklærer sig som DØD fra synden. Dernæst BEGRAVES man under vand. OPSTANDELSEN fra vandgraven symboliserer det nye liv, som begynder. Ingen anden form for dåb passer på denne symbolik. Tak Gud for, at der findes en grav imellem den kristne og det gamle liv. Dåb er lige så vigtig for mit liv, som Jesu død, begravelse og opstandelse er for frelsen. Joh 3,5 (NT 117).

20.  Bibelen er klar: de, der vil frelses, må blive medlemmer af Guds menighed. ApG 2,47 (NT 151). Hvilken offentlig ceremoni gør indgangen til menigheden officiel? 1 Kor 12,13 (NT 222).

Svar: “Thi med én ___________ blev vi alle __________ til at være ___________ .”

BEMÆRK: Dåben er en officiel handling, hvor man bliver medlem af Kristi legeme. Hans legeme er hans menighed. Kol 1,18 (NT 259). Kristus gjorde dåben til tegnet på indgangen til hans åndelige rige.

21.  Taler Bibelen om at lade sig gendøbe? ApG 19,2-5 (NT 176)

Svar: ________________________________________________________

BEMÆRK: Den bibelske dåb udtrykker din personlige tro.

DÅB GLÆDER JESUS

22.  Når en person har opfyldt de betingelser for dåb, som Jesus gav, hvor hurtigt bør han da blive døbt? ApG 22,16 (NT 181).

Svar: _________________________________________________________

23.  Når jeg nægter dåb, hvis vejledning forkaster jeg da? Luk 7,30 (NT 82).

Svar: Jeg forkaster _______________________________________________

24.  Da Jesus blev døbt, hvad sagde Gud Fader i Himmelen da? Mark 1,11 (NT 44).

Svar: “Du er min _________________________ i dig har jeg ______________ .”

25.  Når mennesker følger Jesus i neddykkelsens dåb i dag, siger han stadig: “I dig har jeg velbehag.” Ønsker du at forberede dig for denne hellige ceremoni, således at Jesus kan have velbehag i din dåb?

Svar: ____________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *