Lad os antage, at du en mørk, regnfuld aften kom kørende i din bil ud ad motorvejen. Pludselig var der syv røde lys, som lyser ud af mørket. De strækker sig tværs over vejen foran dig. Ville du standse? Naturligvis ville du. Røde lys betyder fare, ulykke, katastrofe.

I Åbenbaringens bog kap. 15 og 16 (NT 328-330) har Gud anbragt syv strålende røde lys over vejen til fremtiden. Han siger: “Stop! Hør! Bed! Syv frygtelige svøber eller plager er lige forude. Pas på!

Somme tider advarer man i fjernsynet om, at følsomme mennesker kan finde et vist program anstødende. På samme måde må vi advare dig om, at indholdet i denne lektie ikke er behageligt at overveje. I virkeligheden er lektien chokerende. De syv plager er frygtelige, uhyggelige, rystende. De fleste ville foretrække at se den anden vej.

Men Gud har besluttet, at vi skulle give disse frygtelige plager en nøgtern overvejelse, og derfor har han viet to kapitler i Åbenbaringens bog til at beskrive dem. I Åb 1,3 (NT 316) har han udtalt en velsignelse over alle, som giver agt på advarslerne og budskaberne i bogen. Gud ville afgjort ikke spilde to kapitler i sit sidste budskab til menigheden på noget, som ikke har betydning.Han har af gode grunde indbefattet plagerne.

Gud er kærlig, tilgivende, omsorgsfuld, venlig, langmodig og nådig ud over enhver beskrivelse, men ofte bliver hans kærlighed misforstået. Der er en stor fare i at se på Gud som en velgørende bedstefar, der ikke kan se noget forkert ved sine jordiske børnebørn, hvad de end gør. Jesu død er bevis på, at Gud ikke regner synd for noget ubetydeligt, og at han vil tage sig af synden på en håndfast måde. Dens fortsatte eksistens ville bringe universet i fare.

Gud sætter en grænse, og det må vi hellere gøre os klart. Gud satte en grænse engang for århundreder siden i Ægypten og sendte ti ødelæggende plager over folket. Han er endnu en gang ved at sætte en grænse. Denne gang vil syv hårde og frygtelige plager ramme denne Jord med dens befolkning.

Men Gud ske lov, der er en mulighed for at undslippe. Formålet med denne lektie er at gøre det ganske klart, hvordan vi kan undslippe.

GUDS VREDE

1.  Hvad kaldes de syv plager? Åb 15,1 (NT 328).

Svar: “Syv engle med de ______________________________ plager, som bliver de  ______________________; thi med dem er ______________________ fuldbyrdet.”

BEMÆRK: De syv sidste plager kaldes Guds harme.

2.  I Åb 14,6-12 (NT 328) finder vi i de tre englebudskaber det sidste kærligheds- og advarselsbudskab til verden. Hvilke to straffe rammer de ugudelig? Åb 14,10 (NT 328).

Svar: “Så skal han drikke af _______________________________________ vin, …. og han skal pines med _______________________ og ______________________.”

BEMÆRK: Guds harme (de syv plager) rammer dem, som har taget dyrets mærke. Åb 16,2 (NT 329). Ilden gælder alle de fortabte (se lektie 20). Guds harme giver os på ingen måde et billede af Jesus, der er vred, som når mennesker er vrede. Det er en beskrivelse af Guds dom over synd.

3.  Hvem undslipper plagerne? Åb 15,2 (NT 328).

Svar: “Dem, som var gået sejrende ud af kampen med  ______________________  og dets __________________________ og dets ___________________________.”

BEMÆRK: Denne tekst viser tydeligt, hvor uhyre vigtigt det er at lade være med at modtage dyrets mærke. Ethvert menneske vil modtage ét af to mærker, enten Guds segl eller dyrets mærke. At modtage Guds segl er ensbetydende med at blive frelst. At modtage dyrets mærke betyder, at man rammes af plagerne og går fortabt. Det er en meget alvorlig tanke, og det kan ikke undre, at Åbenbaringen har så meget at sige om disse to mærker.

4.  Hvem vil de frelste lovprise for deres udfrielse? Åb 15,3-4 (NT 328.329).

Svar: “Store og underfulde er dine gerninger, _______________________________ vor _____________________________, du _______________________________.”

BEMÆRK: Der er kun frelse gennem Herren. “Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!” 1 Kor 15,57 (NT 227).

FRELSENS DØR LUKKES

5.  Hvornår begynder plagerne at falde? Åb 15,8 (NT 329).

Svar: “Og ___________________ fyldtes med ____________________ …. og ingen kunne ________________ ind i __________________, førend de _______________  ______________________________ …. var ______________________________.”

BEMÆRK: At ingen kunne gå ind i templet antyder, at den dom, som foregår der nu, afsluttes, fordi enhvers sag er blevet afgjort. Se lektie 15 angående enkeltheder om dommen.

6.  Hvilken bekendtgørelse, som antyder, at den himmelske dom er afsluttet, vil Jesus komme med? Åb 22,11-12 (NT 335).

Svar: “Lad den, som gør ___________________, _________________ at gøre uret, og lad den _______________________________________ at leve i urenhed, og lad den _____________________________________________ at øve retfærdighed, og lad den ________________________________________ at leve helligt.”

BEMÆRK: Når dommen i Himmelen er til ende, kommer Jesus med den bekendtgørelse, at alle mennesker har truffet deres endelige afgørelse, og at ingen fremover vil vælge at ændre sin afgørelse. I det øjeblik slutter nådens tid for alle mennesker. Den er for evigt afsluttet. Enhver har sluttet sin egen nådetid med sit eget valg.

INGEN NY ANLEDNING

7.  Det sker, at sygdom eller ulykke får et menneske til at tænke alvorligt over tingene og vende sig til Gud. Når der er tale om plagerne, så vil de imidlertid ikke lede nogen til omvendelse. Hvilket formål har Gud med at sende plagerne? Åb 16,10-11. 21 (NT 329. 330).

Svar: “Og de spottede ____________________ Gud ….. og de ________________

_______________________________________________________________ ikke.”

BEMÆRK: For nærmere diskussion af spørgsmål 7 se bilag 22.1.

GUDS PLAGER FORKYNDER DOM

8.  Hvor længe varer plagerne? Åb 18,8 (NT 331).

Svar: “Derfor skal hendes ________________ komme på én og samme ________.”

BEMÆRK: Plagerne varer sandsynligvis omkring et år. Den bibelske regel er: en profetisk dag er lig et bogstaveligt år. Ez 4,6 (GT 805); 4 Mos 14,34 (GT 164). Plagerne er øjensynligt ikke universelle, for ellers ville ingen overleve.

9.  Hvad kaldes Guds straffende og dømmende handlinger i Es 28,21 (GT 706)?

Svar: “En ________________ gerning, …….. et sælsomt ____________________.”

BEMÆRK: Straffende og dømmende handlinger – som plagerne – er så fremmede for Guds natur, at Bibelen kalder dem underlige. Han har “ikke lyst til den gudløses død”, Ez 33,11 (GT 837). På den anden side lader Herren “intet ustraffet”, Nah 1,3 (GT 900), eller “lader den skyldige ustraffet”. 2 Mos 34,7 (GT 98).

10.  Hvad er den første plage? Åb 16,2 (NT 329).

Svar: “Da kom der _______________________ og ____________________ bylder.”

BEMÆRK: Hver plage retter et slag mod en bestemt side af falsk tilbedelse eller frafalden religion. Denne plage afslører de falske mirakelmagere i Åb 13,13-14 (NT 327); 16,14 (NT 329). De kan ikke helbrede bylderne.

11.  Hvad sker der under den anden plage? Åb 16,3 (NT 329).

Svar: “Havet blev til ____________________ som af en _____________________.”

BEMÆRK: Nationerne (en forenet verdensomspændende bevægelse), som har tvunget mennesker til at tilbede imod deres samvittighed, finder nu pludselig handel og kommunikation afbrudt af blodige vande. Denne plage viser Guds følelse over for den onde sammenslutning. Verdens sidste strid vil ikke være ateisme mod demokrati. Det vil være en religiøs kamp mellem sand og forfalsket religion og tilbedelse.

12.  Hvad er den tredje plage? Åb 16,4-7 (NT 329).

Svar: “I ________________________ og _______________________, og de blev til  ________________________________________________.”

BEMÆRK: De onde kalder Guds folk for “kættere”, og mange føler uden  tvivl, at de gør Gud en tjeneste ved at udgyde deres blod. Joh 16,2 (NT 140). For at vise sine følelser gør Gud nu det friske vand til blod og giver det til de onde – blod at drikke. På den måde viser han DEM som de virkelige kættere. Når de onde får blod ud af vandhanen, så vil Guds folk få frisk vand. Es 33,16 (GT 710).

13.  Hvad sker der under den fjerde plage? Åb 16,8-9 (NT 329).

Svar: “Da fik solen magt til at ___________________ med ___________________.”

BEMÆRK: Solen, som mennesker har tilbedt ned gennem historien, vil hærge mennesker med stor hede. Selv i dag i den kristne verden viser flertallet solen hyldest ved at helligholde søndag (solens dag) som en hellig dag. Joel 1,15-20 (GT 883) giver en malende beskrivelse af Jorden under denne plage. På dette tidspunkt er der også en stor hunger i landet efter at høre Guds ord. Amos 8,11-12 (GT 891); Luk 13,25-27 (NT 95). Selv om de ugudelige ikke angrer, så vil de som på Amos´ tid jage efter én eller anden, som kan lære dem Guds ord, men der kan ikke findes nogen, for Guds folk er flygtet ud i bjergene og klipperne for at være i sikkerhed. Es 33,16 (GT 710). De onde reagerer i panik og af frygt for følgerne ligesom Judas. Matt 27,4 (NT 40). Guds folk bliver beskyttet mod heden. “Solen stikker dig ikke om dagen.” Sl 121,6. (GT 639).

14.  Når den femte engel hælder sin plage over dyrets trone, hvad sker der så? Åb 16,10-11 (NT 329).

Svar: “Dets ________________________ indhyllet i ________________________.”

BEMÆRK: Når denne plage hældes ud over dyrets hovedkvarter, så vil hans rige, som strækker sig over hele verden (Åb 13,7 (NT 327)) og indbefatter størstedelen af verdens befolkning, blive indhyllet i mørke. Dette bogstavelige mørke sætter fokus på den kendsgerning, at fordi dyret har forkastet Guds ord, så er hans rige i fuldstændig åndeligt mørke. Es 8,19-20 (GT 692); Åb 16,11 (NT 329) understreger, at folk stadig har bylderne fra den første plage under den femte plage.

SLAGET VED HARMAGEDON

15.  Hvad sker der under den sjette plage, når englen hælder sin skål ud over den store flod Eufrat? Åb 16,12-16 (NT 329).

Svar: “Da _______________________ flodens _______________________, ….. Og de ________________________ dem på det _________________________, der …. kaldes Harmagedon.”

BEMÆRK: Under den sjette plage gøres der forberedelser til det store slag ved Harmagedon. Se bilag 22.2 for yderligere oplysninger om Harmagedon.

16.  Jesu andet komme finder sted under den syvende plage. Hvilke to ødelæggende naturkatastrofer indtræffer på den tid? Åb 16,17-21 (NT 329. 330).

Svar: (v. 18) “Og der blev et stort __________________________.” (v. 21) “Og store _____________________ faldt ned fra himmelen på menneskene.”

BEMÆRK: Samlingen eller forberedelsen til Harmagedon sker under den sjette plage, men selve slaget er under den syvende plage. Jesus og hans hære kommer ned fra Himmelen og tilintetgør de ugudelige, som var parat til at dræbe Guds folk. Åb 19,11-21 (NT 332. 333).

Haglene er virkelige, og hver haglsten vejer mellem 25 og 30 kg. Job har sagt, at Gud vil bruge hagl i den sidste kamp. Job 38,22-23 (GT 569). Guds folk vil blive beskyttet mod haglene.

Hvordan jordskælvet ødelægger er ubeskriveligt. Det nævnes også i Åb 6,14-17 (NT 321); Es 24,1.3.19-20 (GT 702. 703); og Jer 4,23-26 (GT 742).

17.  Hvad sker der under den syvende plage med Babylons tresidige alliance – dragen, dyret og den falske profet? Åb 16,19 (NT 330).

Svar: “Og den store ____________________ skiltes i ___________________ dele.”

BEMÆRK: Den forenede verdensomspændende religiøse sammensværgelse mod Gud og hans folk falder fra hinanden.

GUD BESKYTTER SIT FOLK

18.  På Mose tid sendte Gud ti plager over ægypterne. Hvordan blev Guds folk beskyttet mod dødsenglen under den tiende plage? 2 Mos 12,7.13 (GT 70).

Svar: “Og de skal tage noget af __________________________ og stryge det på de to ___________________________ ….. og jeg vil se ________________________  og gå eder _________________________________________________________.”

BEMÆRK: De strøg lammets blod på dørstolperne i deres hus, og dødsenglen lovede at gå deres hjem forbi, når han så blodet. Blodet symboliserede Jesu blod.

19.  Hvordan undgår folk døden under de syv sidste plager? Åb 12,11 (NT 326).

Svar: “Og de har _________________ over ham på grund af _________________.”

BEMÆRK: Gud havde på Mose tid givet folket en hellig, årlig fest, for at de kunne mindes Jesu blod, som fik dødsenglen til at forbigå de retfærdiges hjem. Festen blev kaldt påske. Jesus ofrede sit blod på Golgata som VORT påskelam. 1 Kor 5,7 (NT 214). Når Jesu blod bliver brugt i mit hjerte, bortrenser det de synder, jeg har gjort, og giver mig den mirakuløse kraft, der gør, at jeg kan blive lig Jesus. Det betyder, at jeg med glæde vil følge, hvor Jesus end leder.

Herrens hær vil forbigå mig og spare mit liv, hvis jeg har Jesu blod på mit hjertes dørstolper. Han vil med glæde anvende blodet, hvis jeg beder ham om det. I virkeligheden kan han næppe vente på min bøn.

20.  Åbenbaringens bog indeholder Guds sidste budskab til denne verden. Hvad siger Gud, han vil gøre ved enhver, som prøver at lægge noget til Åbenbaringens bog? Åb 22,18 (NT 336).

Svar: “Skal Gud _____________________ på ham de ______________________.”

BEMÆRK: Det er Guds hensigt med Åbenbaringens bog, at der skal undervises om den – som den er, og at det har hast. Og ve det menneske, der prøver at lægge noget til. Gud lover et sådan menneske, at han skal rammes af plagerne, fordi han griber ind i Guds sidste, presserende budskab til sit elskede folk.

21.  Hvad lover Gud de retfærdige med hensyn til plagerne? Sl 91,10 (GT 621).

Svar: “Dit ________________________ kommer _____________________ ej nær.”

BEMÆRK: Ikke en eneste plage vil ramme de retfærdige.

22.  Hvilken plan har Gud til beskyttelse af sit folk mod plagerne? Sl 91,11 (GT 621).

Svar: “Thi han byder sine _______________________________ at  ________________________ dig på alle dine veje.”

BEMÆRK: Engle, som er mægtige i styrke, beskytter de retfærdige mod plagerne.

23.  Hvilke andre vidunderlige løfter er der blevet givet Guds folk med hensyn til plagerne? Sl 91,5 (GT 620).

Svar: “Du ______________________________ ej __________________________.”

BEMÆRK: Lovet være Gud. Ikke en eneste plage vil berøre Guds folk. Guds engle vil være deres ledsagere og beskytte dem, og ikke et eneste af Guds børn vil så  meget som være bange under den frygtelige og traumatiske krise, plagerne er. Hvilket stort privilegium at tjene en så vidunderlig Herre!

24.  Jesus ønsker inderligt at give sine engle befaling om at beskytte dig under plagerne. Vil du indbyde ham til at være din frelser og Herre, så han kan gøre det? Han ser med forventning frem til dit svar.

Svar: ______________________________________________________________