Åbenbaringsbogens 20. kapitel fremhæver, at en mægtig engel skal binde Satan med en kraftig lænke, og kaste ham i afgrunden for 1000 år.

Det nager Satan, at denne ødelæggende kendsgerning om hans fremtid er offentliggjort i Skriften. Derfor udspreder han den falske lære, at Åbenbaringsbogen er en forseglet bog, som ingen kan forstå, eller han prøver at fordreje dens mening.

Det er beklageligt, at meget af det, der siges om “TUSINDÅRSRIGET”, ikke er kendsgerninger. Noget af det lyder mistænkeligt som værende ét eller andet, som Satan kunne have opfundet, for at narre folk. Han gør dette for at styrke sin egen position som leder for alle, som vælger at gøre oprør imod Gud. Satan leger IKKE. Han har ét mål i sinde: din, din families og alle menneskers tilintetgørelse. Hvor det er lykkedes ham at fordreje kendsgerningerne om “TUSINDÅRSRIGET”, har han gjort det med det ene formål, at ødelægge dig og mig. Vor eneste sikkerhed er at holde os nøje til Guds ord. Idet vi gør det, afslører vi Satans bedrag. Herren er ivrig interesseret i at hjælpe os.

DE TO OPSTANDELSER

 1.  Hvad sker der ved de 1000 års begyndelse? Åb 20,4 (NT 333), sidste halvdel.

Svar: ____________________________________________________

BEMÆRK: Det fremgår altså af Bibelen, at en opstandelse skal markere begyndelsen af denne store periode på 1000 år, omtalt i Åb 20.

2.  Denne opstandelse kaldes den FØRSTE opstandelse.  Hvem skal få del i den? Åb 20,5-6 (NT 333).

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: De retfærdige, “salige og hellige” skal opstå i den første opstandelse.

3.  Vi har bemærket, at den første opstandelse, de retfærdiges opstandelse, markerer BEGYNDELSEN af de 1000 år omtalt i Åb 20. Jesus taler om den ANDEN opstandelse, som de fortabtes opstandelse. Da skal de ugudelige opstå. Joh 5,28-29 (NT 122). Hvornår skal den anden opstandelse finde sted? Åb 20,5 (NT 333), første del.

Svar: Når de ____________________ år er til _____________________

BEMÆRK: Vi har nu fastslået tre vigtige ting:

 1. De retfærdiges opstandelse, den første opstandelse, markerer begyndelsen af 1000 års perioden.
 2. De ugudeliges opstandelse, den anden opstandelse, markerer afslutningen på de 1000 år.
 3. Perioden imellem disse to opstandelser, er de 1000 år omtalt i Åb 20.

DE TO BELØNNINGER

4.  Hvilken begivenhed finder sted ved den første opstandelse, når de 1000 år begynder?  1 Tess 4,15-16 (NT 265).

Svar:  Jesu  __________________________________________________

BEMÆRK: Når Jesus kommer tilbage, er det for at hente de mennesker, der igennem alle tidsaldre har tjent ham trofast.

5.  Hvad skal der ved Jesu genkomst ske med de retfærdige, som enten er opstået fra gravene, eller som er levende?

a) 1 Kor 15,51-54 (NT 227);  B) Fil 3,20-21 (NT 257); C)  1 Tess 4,17 (NT 265).

Svar:     a)  De skal forvandles: De dødelige iføres _______________________

b)  De skal få samme legeme som __________________________ legeme.

c)  De retfærdige skal da få lov til at møde Herren i __________________________

6.  Hvad sker der med de ugudelige, som er levende, når Jesus kommer tilbage?  2 Tess 1,7-9 (NT 267); Es 11,4 (GT 694).

Svar: Han kommer “med ________________________ og bringer ___________________________ over dem.”

7.  Hvilken virkning vil Jesu genkomst have på de ugudelige, som ligger i deres grave?  Åb 20,5 (NT 333), første del.

Svar: De forbliver i deres ___________________ indtil de 1000 år er  ________________

BEMÆRK: De retfærdige døde opstår ved de 1000 års begyndelse. Åb 20,6 (NT 333). De andre døde (de ugudelige) forbliver i deres grave og opstår ikke, førend de 1000 år er omme. Åb 20,5 (NT 333).

8.  Jesus lovede, at han ved sin genkomst ville føre sit folk til det samme sted, som han selv opstod til. Hvor er dette sted? ApG 1,9-11 (NT 149); Joh 13,33.36 (NT 137); 14,1-3 (NT 137.138).

Svar: ______________________________________________________

BEMÆRK: Jesus lovede, at han ville drage bort for at berede en plads for sit folk, og så ville han komme tilbage for at føre dem til det rige. ApG 1,9-11 (NT 149) siger klart, at han for til Himmelen. I Joh 13,33.36 (NT 137) gav Jesus det løfte, at hans disciple en dag skulle få lov til at slutte sig til ham, der hvor han skulle hen – i Himmelen.

VENLIGST FIND SKEMAET OVER DE 1000 ÅR FREM (Bilag nr. 7.1) OG GENNEMGÅ IGEN  DE BEGIVENHEDER, SOM MARKERER BEGYNDELSEN AF DE 1000 ÅR.

HVAD SKER DER I DE 1000 ÅR?

9.  I et syn så Jeremias Jorden, som den var lige efter Jesu genkomst. Hvordan beskriver han, hvad han så? Jer 25,33 (GT 764).

Svar: “Herrens ______________ skal  …. ligge fra jordens _______________ ende til den _______________ ; der skal ikke holdes  _______________ over dem, og de skal ikke ___________ .

BEMÆRK: Han så døde mennesker over hele Jorden. Ingen blev begravet, og ingen sørgede. Grunden er enkel: Der var ingen levende tilbage, som kunne foretage begravelserne, fordi de retfærdige er i Himmelen i de 1000 år, og de ugudelige er døde.

Åb 19,11-21 (NT 332. 333) giver endnu et ordbillede af Jesu genkomst. Jesus er rytteren på den hvide hest (vers 11). Han slog folkeslagene ved sit komme (vers 15), og de døde ligger overalt, idet de 1000 år begynder (vers 17-18 og 21).

EN VERDENSOMSPÆNDENDE ØDELÆGGELSE

10.  Hvad sker der ellers på Jorden ved Jesu genkomst? Åb 16,18.20.21 (NT 329. 330).

Svar:  “… og der blev et stort ________________ … og store centnertunge ____________ faldt ned fra himmelen på menneskene.”

11.  Hvordan vil tilstandene være på Jorden under de 1000 år? Es 24,1.3.19-20 (GT 702.703); Jer 4,23-26.28 (GT 742).

Svar:   Tre rystende tilstande fremhæves:

 1. Himmelens ____________________ var borte. “Og himmelen der oppe er ___________________ .” Jer 4,23.28 (GT 742).
 2. “ … Og se, der var  _____________________ .” Jer 4,25 (GT 742)
 3. “Jeg så på jorden, og se, den var ________ og ________ .” Jer 4,23 (GT 742)
 4. “Jorden ____________ og ____________ i bund og grund.” Es 24,3 (GT 702)
 5. “Jorden _______________ og rejser sig ikke.” Es 24,20 (GT 703).

12.  Hvad står denne “afgrund” for, som djævelen skal lænkes i, i de 1000 år omtalt i Åb 20,1-3 (NT 333)?

BEMÆRK: INDEN MAN BESVARER DETTE SPØRGSMÅL, SÅ VENLIGST LÆS NØJE MATERIALET I BILAG NR 7.2 UNDER OVERSKRIFTEN “AFGRUNDEN”.

Svar: “Afgrunden” betyder denne Jord som er ______________ og ___________, med en himmel som er _________________ og helt _______________________ .

SATAN LÆNKET

13.  Hvorfor skal djævelen lænkes i de 1000 år? Åb 20,3 (NT 333).

Svar: “. . . så han ikke mere kunne ________________ ___________________.”

BEMÆRK: Læs omhyggeligt materialet i bilag 7.2 med overskriften “Satan lænkes”.

14.  Hvad skal de retfærdige gøre i Himmelen i de 1000 år? Åb 20,4. 12. 13 (NT 333. 334)

Svar: Tage del i _______________________________________.

BEMÆRK: Denne dom, som de retfærdige tager del i, finder sted i Himmelen. Jesus fortalte, at det sted, som han gør rede for sit folk, er i hans Faders hus, Joh 14,2. 3 (NT 137. 138) og at Faderen er i Himmelen. Matt 6,9 (NT 7).

15.  Hvad er formålet med denne enorme domshandling? Er mennesket på dette tidspunkt ikke allerede enten frelst eller fortabt? 1 Kor 6,2. 3 (NT 215); Åb 22,12 (NT 335); 2. Pet 2,9 (NT 306)

BEMÆRK: VENLIGST GENNEMLÆS FØLGENDE FORKLARING FØR BESVARELSEN.

a)  Denne dom involverer ikke de retfærdige. Dommen over alle de frelste finder sted før Jesu genkomst. I en af de kommende lektier skal vi se på dommen over de retfærdige.
b)  
Dommen involverer kun de døde. Åb 20,12 (NT 333). Kun de ugudelige er døde på dette tidspunkt, så dommen er altså over de ugudelige.

c)  Denne dom opfylder to meget vigtige ting.

  1. Den udmåler straffen over de fortabte, inklusiv Satan og hans engle. Åb 22,12 (NT 335); 1 Kor 6,2. 3 (NT 215).
  2. Den gør klart overfor de retfærdige, hvorfor eventuelt nogle af deres kære ikke fik evigt liv. Sl. 94,15 (GT 622).

d)  Syndens frygtelige problem vil først være løst, når alle involverede parter (både mennesker og engle) helt forstår og åbent erkender, at Gud har været kærlig, loyal, åben og ærlig i alt. Dommen, i dens mange faser, gør dette klart for både mennesker og engle. Gud har allerede den fulde forståelse. Dommen finder ikke sted for hans skyld.

Svar a: Denne dom afgør strafudmålingen over de _________________________.

Svar b: Den gør det også klart for de retfærdige, hvorfor nogle, de måtte savne, ikke har fået __________________________________.

BEMÆRK: VENLIGST SLÅ OP TIL SKEMAET OVER DE 1000 ÅR (bilag nr. 7.1) OG GENNEMGÅ DE BEGIVENHEDER, SOM SKAL FINDE STED I DE 1000 ÅR.

BEGIVENHEDER VED AFSLUTNINGEN AF DE 1000 ÅR

16.  Hvilken enorm stad kommer ned fra Himmelen ved afslutningen af de 1000 år? Åb 21,2.10 (NT 334).

Svar: _________________________________________________________

17.  Hvem kommer sammen med staden ned til Jorden? Åb 20,9 (NT 333); 21,2 (NT 334).

Svar: _________________________________________________________

BEMÆRK: Vi er nu kommet frem til Jesu tredje komme. De tusinde år er forbi. Jesus kommer nu til Jorden sammen med de hellige i den nye stad, som skal grundlægges her på Jorden. Da han kom for anden gang, markerede det begyndelsen af de tusinde år. Den gang kom han for at hente de retfærdige. Nu kommer han sammen med de retfærdige, for at oprette sit nye rige her på en Jord, som er renset for al synd.

18.  Hvad sker der med Satan, når den hellige stad kommer ned fra Himmelen? Åb 20,7 (NT 333)

Svar: _________________________________________________________

BEMÆRK: Husk at de ugudeliges opstandelse finder sted ved afslutningen af de 1000 år. Åb 20,5 (NT 333). Denne opstandelse løslader Satan, fordi han igen har mennesker, han kan forføre.

19.  Hvorledes viser Satan, at han ikke har forandret sig i løbet af de 1000 år? Åb 20,8 (NT 333)

Svar: Han går ud for at _______________________ folkeslagene.

DOMMEDAG FOR SATAN OG SYNDERE

20.  Når Satan og alle hans tilhængere søger at indtage den hellige stad, hvad sker der da med dem? Åb 20,9 (NT 333).

Svar: “Da faldt der _______________ ned fra ______________ fra Gud og _______________ dem.

21.  Hvad sker der med djævelen? Åb 20,10 (NT 333).

Svar: Og djævelen … blev _______________ i _________________________  .”

BEMÆRK: Djævelen vil være INDE i ilden og ikke UDENFOR for at passe den og således pine de ugudelige, som er inde i flammerne.

22.  Hvad kalder Jesus denne ild i Åb 20,14 8NT 334)?

Svar: “Dette er den ________________________________________ .”

BEMÆRK: Alle skal opstå fra den første død. Hebr 9,27 (NT 289); Joh 5,28-29 (NT 122). Men efter den anden død findes der ingen opstandelse.

PARADISET I EDENS HAVE GENOPSTÅR

23.  Hvad gør Jesus, efter at Jorden er renset med ild? 2 Pet 3,10-13 (NT 307.308); Åb 21,2-3 (NT 334).

Svar: Han vil __________________ nye ______________ og en ny ___________ .

24.  Hvor skal Herren bo, efter at den nye Jord er skabt? Åb 21,1-4 (NT 334).

Svar: Han skal bo på _____________________________________________

BEMÆRK: Jesus lovede, at de sagtmodige skulle arve Jorden. Matt 5,5 (NT 5). I harmoni med dette løfte vil Gud danne sit rige her på den nye Jord og bo sammen med sit folk. Denne Jord skal blive universets centrum. Men læg nøje mærke til, at han ikke opretter sit rige her for at omvende de fortabte. Hans rige oprettes først her, efter at de fortabte er kastet i ilden.

25.  Hvor må mit navn være skrevet, hvis jeg skal undgå ildsøen? Åb 20,15 (NT 334).

Svar: I _________________________________________.

SE ENDNU EN GANG PÅ ALLE DE BEGIVENHEDER, SOM STÅR OMTALT PÅ SKEMAET OVER DE 1000 ÅR, bilag nr. 7.1. LÆS OMHYGGELIGT ANMÆRKNINGEN TIL BILAGET MED OVERSKRIFTEN “ENDNU EN CHANCE”.

26.  Hvem er det Jesus indbyder til at blive indbyggere i hans store nye rige? Åb 22,17 (NT 336).

Svar: “ … den, _______________________________, skal modtage livets vand uforskyldt.”

27.  Ønsker du netop nu at fortælle Jesus, at du tager imod hans enestående og kærlige indbydelse?

Svar: __________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *