I århundreder betragtede skeptikere Guds folk med hån og foragt, når de talte begejstret om, at de engang skulle rejse til Himmelen og bo der hos Gud. Kritikere hævdede foragteligt, at rumfærd var en videnskabelig umulighed for mennesker, og at sådan noget sludder burde begrænses til tegneseriernes fantasi-verden.

Men pludselig begyndte mennesker at driste sig ud i rummet. I dag planlægger verdens nationer rumstationer og kolonier i verdensrummet. På grund af usikkerhedsmomenter angående planlægning, ejendomsret, isolation, ensomhed, indvirkning på helbred, stress og frygt for det ukendte er der dog ikke så mange, som er begyndt at forberede sig til en rejse gennem rummet.

Hjertet slår næsten et ekstra slag, når man tænker på at skulle forlade denne Jord og leve i en fantastisk eventyr-by i himmelrummet. Der er noget ved den tanke, som sætter menneskesjælen i brand, som kun få andre ting i denne verden kan gøre det. Og det er der en grund til – en Gud-given grund: Nemlig Jesus dybt rodfæstet i det menneskelige hjerte og et ønske om at leve i rummet, fordi han er i færd med at gøre det muligt både at leve og at rejse i verdensrummet, når han vil oprette sit nye rige.
Det er næsten, som om hjernen går i stå; men lad os nu se på kendsgerningerne.

VORT HIMMELSKE HJEM

1. Hvad har Gud forberedt til sit folk? Hebr 11,16 (NT 291)

Svar: ____________________________________________________

2.  Hvad er byens navn? Åb 3,12 (NT 319)

Svar: ____________________________________________________

3.  Hvad sker der med det nye Jerusalem ved slutningen af de 1000 år i Åbenbaringen kap. 20? Åb 21,2.10 (NT 334)

Svar: ____________________________________________________

4.  Hvem skal bo sammen med de frelste i denne stad? Åb 21,3 (NT 334)

Svar: _______________________________________________________

BEMÆRK: Når Jesus kommer igen for anden gang, kommer han for at hente de hellige. Joh 14,2-3 (NT 137, 138). Når han kommer for tredje gang ved slutningen af de 1000 år, kommer han sammen med de hellige, Zak 14,5 (GT 917) sidste del. De frelste er i Den hellige Stad, Når den kommer ned.

5.  Byen er fuldstændig kvadratisk. Hvor lang er der rundt om byen? Åb 21,16 (NT 334)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Omkredsen på oldtidens byer blev målt ved bymurens ydre kant. Da en stadie er lig med 192 m, må det betyde, at byen vil have en omkreds på 2304 km. Eftersom byen er kvadratisk, vil hver af siderne hver af siderne være 576 km lang. Den vil dække et område på 331.776 km2 , som omtrent svarer til Norges samlede areal.

EN ARKITEKTS DRØM

6.  Hvad fortæller Åbenbaringen i øvrigt om denne forbavsende by? Åb 21,10-27 (NT 334.335)

Svar      a. vers 11: Jerusalem har _____________________________ herlighed i eje.

b.  vers 12. 17. 18: Muren er bygget af ____________ og måler i højden ________(ca. 66 m).

c.  vers 12. 13. 21: Den har ______________ porte, ______________ på hver  side.
Portene er lavet af ________________________ .

d.  vers 14. 19: Bymuren har _____________ grundstene, som er lavet af _______________

e.  vers 21: Gaderne er af _______________________________________

f.  vers 23: Staden behøver ikke ________________ eller _______________

g.  vers 25: Der skal ikke være ____________________________________

7.  Hvor kommer byens vandforsyning fra? Åb 22,1 (NT 335)

Svar: Floden med livets vand vælder ud fra __________________________

8.  Hvilket vidunderligt træ var det, Adam og Eva spiste af, før de syndede, og som igen vil findes i Den hellige Stad? 1 Mos 3,22-24 (GT 4); Åb 22,2 (NT 335)

Svar: ________________________________

9.  Livets træ bærer frugt tolv gange om året – én gang hver måned. Hvad er hensigten med træet? Åb 22,2 (NT 335); 1 Mos 3,22 (GT 4)

Svar a.  Bladene er til _____________________ for _________________________ .

Svar b.  “Nu skal han ikke …. tage også af livets træ og spise og leve _____________________ !”

BEMÆRK: Det synes klart, at bladene og frugten indeholder modgiften mod døden og dermed sikrer udødelighed. Dette træ bevarer evig ungdom hos Guds folk.

10.  Hvordan er det, som Gud forbereder til os, i forhold til de lidelser, som vi må gennemgå her på Jorden? Rom 8,18 (NT 200)

Svar: Lidelsen ______________________________ i forhold til ________________ .

VOR NYE VERDEN

11.  I lektie 7 fandt vi ud af, at når den hellige Stad kommer ned til Jorden ved slutningen af de 1000 år (Åb 20 (NT 333)), vil de onde opstå, og Satan vil gå i spidsen for dem i et forsøg på at indtage Den hellige Stad. Hvad vil der ske med dem? Åb 20,9 (NT 333)

Svar: ______________________________________________________________

12.  Hvad forårsager ilden udover at fortære Satan, hans engle og de onde? 2 Pet 3,10 (NT 307.308)

Svar: “Da skal _____________ forgå med _______________, og _____________ skal komme i brand og opløses, og ____________________ og alt menneskeværk på den skal ____________________.”

BEMÆRK: Ilden opbrænder synd og syndere og renser Jorden.

13.  Hvad gør Gud derefter? Åb 21,1 (NT 334); 2 Pet 3,13 (NT 308)

Svar: Han skaber nye ________________ og en ny ______________hvor ________________bor.

14.  Hvor vil Gud være, efter at Den hellige Stad bliver hovedstaden på den nye Jord? Åb 21,3 (NT 334)

Svar: Her på __________________ sammen med ______________________ .

BEMÆRK: Jesus lovede: “Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden.” Matt 5,5 (NT 5)

15.  Alle vil få et eventyrligt hjem i Den hellige Stad. Hvem bygger dette hjem? Joh 14,2-3 (NT 137. 138)

Svar: _________________________________________

GUDS VIRKELIGE FOLK

16.  Hvilken slags legemer vil de mennesker have, som kommer ind i Guds rige? Fil 3,20-21 (NT 257)

Svar: Legemer som ______________________________________________

17.  Hvilken slags legeme havde Jesus efter sin opstandelse? Luk 24,36-43 (NT 113. 114)

Svar: Han havde både _______________________ og _______________________

18.  Hvad vil de frelste gøre på den nye Jord, som viser, at de er virkelige og ikke spøgelser? Es 65,17. 21-22 (GT 736)

Svar: De ____________________ de huse og ______________________der selv,_____________________ vin og ________________________ dens frugt.

BEMÆRK: Esajas ´profeti, som taler om et messiansk rige, skønt ikke opfyldt i hver eneste detalje, skal principielt opfyldes på den nye Jord. Åb 21, (NT 334); ApG 3,20-21 (NT 152) lover os, at alt det, som Adam og Eva mistede på grund af deres synd, vil blive genoprettet og givet til Guds folk. Adam og Eva var virkelige mennesker, som gjorde spændende og virkelige ting – men de havde en syndfri natur, var højt begavede og havde på alle måder fuldkomne, fejlfri og evigt unge legemer. Alt dette vil blive genoprettet, og Guds folk vil være mere tilfredse og glade, end mangelfulde ord kan beskrive.

19.  Hvordan beskriver Paulus Guds riges herligheder, som de kan ses nu og i fremtiden? 1 Kor 2,9 (NT 212)

Svar: “Hvad intet ________________________ har set og intet _______________ hørt, og hvad der ikke er ____________________ i noget menneskes ______________________, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham.”

INGEN SYGDOM ELLER DØD

20.  Hvilken oplivende og spændende kendsgerninger om Himmelen understreges i følgende tekster? Es 35,5-6 (GT 711); Åb 21,4 (NT 334); Es 65,25 (GT 736); Es 11,6 (GT 694)


Svar:
a.
 Es 35,5: De _____________________ øjne skal____________________
b.  
Es 35,5: De _____________________ ører skal ____________________

c.  Es 35,6: Den halte _________________ som en ____________________
d.  Es 35,6: Den ____________________ tunge skal ___________________
e.  Åb 21,4: Der skal heller ikke være _________, ___________,  _________ eller _________ .
f.  
Åb 21,4: Gud vil ______________ hver _______________ af deres øjne.

g.  Es 65,25: Dyrene vil ikke gøre noget _______________ eller volde nogen ________________ .
h.  
Es 11,6: Ulven, panteren og løven vil blive drevet af en lille ____________________ .

21.  Hvordan har Gud lovet, at der skal blive i Himmelen, når det gælder de tragedier, som sker her på Jorden? Es 65,17 (GT 736)

Svar: “Det ______________________ __________________________ ej mer, 

_____________________________ ingen i ___________________________

BEMÆRK: Grundtekstens bogstavelive ordlyd for udtrykket “rinder ingen i hu” er egentlig “vil ikke komme over hjertet”. Meningen er, at den smerte, som hører dette liv til, ikke vil komme til at ligge som en tung byrde på Guds folk på den nye Jord.

EVIG GLÆDE OG SUNDHED

22.  Profeten Esajas giver os endnu tre vidunderlige løfter angående den nye Jord. Hvilke? Es 35,1-2 (GT 711); 33,24 (GT 710); 60,18 (GT 733)

Svar: a.  Ørkenen skal _________________ frodigt som _________________

Svar: b.  “Ingen indbygger siger: ___________________________________!”

Svar: c.  “Der høres ej mer …. om _________, om __________ og __________.”

23.  Vil der være ting i evigheden, som vi ikke forstår? 1 Kor 13,12 (NT 223)

Svar: ”Da skal jeg kende _________________________________________.”

24.  Evigheden er lang, men hvilken følelse skal de frelste være fyldt af? Sl 16,11 (GT 578)

Svar: “Man mættes af __________________________________ for dit åsyn.”

25.  Hvem vil de frelste ligne, og hvem vil de bestandigt følge? 1 Joh 3,2 (NT 310); Åb 14,4 (NT 327)

Svar:     a.  Vi skal blive lig _________________________________________

b.  “Det er dem, der følger __________________________, hvor det går.”

BEMÆRK: Tænk blot den tanke! At blive som Jesus og altid have ham som følgesvend! Hvordan kan man forestille sig noget bedre?

26.  Synd er det eneste, som kan holde mig udenfor Guds rige. Hvad kan der gøres ved det? 1 Joh 1,7-8 (NT 308. 309); Åb 1,5 (NT 316)

Svar: Jesu ________________ renser os fra al _______________________ .

27.  Jesus vil kærligt og betingelsesløst rense dig, hvis du beder ham om det. Vil du bede ham om at rense dig netop nu?

Svar: ______________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *