SYMBOLER I ÅBENBARINGSBOGEN OG DERES BOGSTAVELIGE BETYDNING

Tilbage

Anden død Ildsøen Åb 21,8 (NT 334); 20,14 (NT 334)
Arken Pagtens ark/nådestolen hvor Gud bor 2 Mos 25,10-22 (GT 86-87); Sl 80,2 (GT 614)
Babylon Religiøst frafald/forvirring 1 Mos 10,8-10; 11,6-9 (GT 9,10); Åb 18,2-3 (NT 331)
Bileam Fremme egne interesser/indgå kompromis/afgudsdyrkelse 4 Mos 22,5-25 (GT 174-175)
Billede Efterligning/kopi 2 Mos 20,4 (GT 80); 1 Mos 1,26 (GT 1,2); 5 Mos 4,25 (GT 198)
Binde Satan Symbolsk kæde af omstændigheder Rom 8,29 (NT 200)
Bjerge Politiske eller religiøse magter Es 2,2 (GT 687); Jer 31,23 (GT 770); 51,24-25 (GT 794)
Blod Liv 3 Mos 17,11 (GT 129); 5 Mos 12,23 (GT 209)
Bue Sejr i kamp mod det onde 1 Mos 49,24 (GT 56); Sl 45,5-6 (GT 595)
Bundløs afgrund Jorden i kaos, sønderrevet og øde 1 Mos 1,1-2 (GT 1); sammenlign Jer 4,23-28 (GT 595); Es 24,1-4.19 (GT 702-703); Åb 20,1-3 (NT 333)
Bæger Tilmålt lidelse, dom Sl 11,6 (GT 577); 75,9 (GT 611); Es 51,17. 21-23 (GT 726-727); Jer 25,15-17 (GT 764); 49,12 (GT 790)
Dag Et kalenderår Ez 4,6 (GT 805); 4 Mos 14,34 (GT 164)
Davids nøgler Kontrol, juridisk myndighed Es 22,22 (GT 701); Matt 16,19 (NT 23)
Dragen Satan i virksomhed Es 27,1 (GT 704); Sl 74,13-14 (GT 610); Åb 12,7-9 (NT 326); Ez 29,3 (GT 833); Jer 51,34 (GT 794)
Drengebarn Jesus Sl 2,7-9 (GT 572,573); Åb 12,5 (NT 326)
Dyret Stat/regering/politisk magt Dan 7,23 (GT 867)
Dør Anledning/nådetid 2 Kor 2,12 (NT 230); Åb 3,20 (NT 319); Luk 13,24-25 (NT 95)
Engel Sendebud Dan 8,16 (GT 868); 9,21 (GT 870); Luk 1,19.26 (NT 70.71); Hebr 1,14 (NT 282)
Falsk profet Frafalden protestantisme Åb 16,13-14 (NT 329); 13,13-14 (NT 327); 19,20 (NT 333)
Fireogtyve ældste En gruppe genløste fra Jorden Åb 5,8-10 (NT 320); 4,4 (NT 319); 7,9-14 (NT 322)
Fire livsvæsener Himmelske væsener med særligt ansvar Åb 5,8-10 (NT 320); 4,6-9 (NT 320); 6,1-7 (NT 321); 14,3 (NT 327); 15,7 (NT 329)
Fire verdenshjørner Hele Jorden Jer 49,36 (GT 791)
Guld Himmelens skatte/tro/Skriften Sl 19,8-11 (GT 580); Jak 2,5 (NT 296); Job 23,10 (GT 558)
Haler Løgne Es 9,15 (GT 693); Åb 12,4 (NT 326)
Hemmelighed Evangeliet Ef 1,9-10 (NT 247); 3,9 (NT 249); 6,19 (NT 253); Kol 1,26-27 (NT 259)
Herrens dag Sabbaten Es 58,13 (GT 731); Matt 12,8 (NT 15); 2 Mos 20,10 (GT 80)
Hest Symbol på krig/særlige repræsentanter/engle 2 Mos 15,21 (GT 75); Es 43,17 (GT 719); Ez 38,15 (GT 843) Zak 10,3 (GT 914)
Hoveder Store statsmagter/herskere/regeringer Dan 7,6 (GT 866); sml. Dan 8,8.22 (GT 868) (Åb 17,3.10 (NT 330)
Hor (utugt) Uønsket forbindelse mellem kirken og verden Ez 16,15 (GT 816); Es 23,17 (GT 702); Jak 4,4 (NT 298); Åb 14,4 (NT 327); Åb 2,20 (NT 318)
Horn Magt/styrke/konge/rige 5 Mos 33,17 (GT 324); Zak 2,1-2 (GT 909); Sl 89,18.25 (GT 619); Dan 8,5.21-22 (GT 868)
Hvide klæder Sejr og retfærdighed Es 61,10 (GT 733); Åb 19,8 (NT 332); 3,5 (NT 318); Zak 3,1-5 (GT 910); Åb 7,14 (NT 322); Gal 3,27 (NT 243)
Hvid (farve) Renhed Sl 51,9 (GT 598); Es 1,18 (GT 686)
Hånd Symboliserer arbejde Præd 9,10 (GT 679)
Israel Jesu sande efterfølgere Rom 9,6-8 (NT 201); 2,28-29 (NT 193); Gal 3,29 (NT 243)
Jesabel Umoral/afgudsdyrkelse/frafald 1 Kong 21,25 (GT 396); 2 Kong 9,22 (GT 411)
Klæder Dækket af retfærdighed 1 Mos 35,2 (GT 38); Es 61,10 (GT 733); Zak 3,3-5 (GT 910); Rom 13,14 (NT 206)
Kroner Kongeværdighed/sejr 1 Krøn 20,2 (GT 455); 2 Kong 11,12 (GT 414); Ez 21,26-27 (GT 824); Jak 1,12 (NT 295); 2 Tim 4,7-8 (NT 277); 1 Kor 9,25 (NT 219)
Kvinde, ren Sande menighed Jer 6,2 (GT 744); jvf. Es 51,16 (GT 726); 2 Kor 11,2 (NT 237); Ef 5,22-33 (NT 252)
Kvinde, uren Frafalden menighed Ez 23,2-21 (GT 826); Åb 14,4 (NT 327); Hos 2,5 (GT 875); 3,1 (GT 876); Ez 16,15-58 (GT 816)
Købmænd De som udspreder den babylonske lære Es 47,11-15 (GT 723); Nah 3,16 (GT 901); Åb 18,3.11.15.23 (NT 331-332)
Lammet Jesus/offeret Joh 1,29 (NT 115); 1 Kor 5,7 (NT 214); 1 Mos 22,7-8 (GT 21)
Lammets brud Ny Jerusalem Åb 19,7-9 (NT 332); 21,2.9-10 (NT 334)
Løve Styrke/Jesus Kristus 1 Mos 49,9 (GT 56); Åb 5,4-9 (NT 320); Sl 7,3 (GT 574)
Malurt Sorg, bitterhed Jer 9,15 (GT 748); 23,15 (GT 762); Klag 3,19 (GT 800)
Manna (skjult) Kristus Joh 6,49-51.53 (NT 124); Matt 13,44 (NT 19)
Mikael Kristus Se lektie nr. 4
Morgenstjerne Jesus Åb 22,16 (NT 335,336)
Mærke Tegn/segl/tegn på godkendelse eller forkastelse Rom 4,11 (NT 195); Åb 7,2-3 (NT 322); Ez 9,4 (GT 809)
Måne Evigvarende Sl 89,35-38 (GT 619)
Ny Jerusalem Den hellige by i Himmelen Åb 3,12 (NT 319); 21,2 (NT 334)
Nyre Sæde for vilje og hengivenhed Sl 7,10 (GT 574); 16,7 (GT 578); 26,21 (GT 584); 73,21 (GT 609); Ord 23,16 (GT 665) Jer 17,10 (GT 756)
Nøgler Kontrol, myndighed Es 22,22 (GT 701); Matt 16,19 (NT 23)
Olie Helligånden Zak 4,2-6 (GT 910.911); Åb 4,5 (NT 320)
Pande Sind/tanke Ez 3,8-9 (GT 804)
Pine Prøve, blive prøvet 1 Kor 3,13 (NT 213); Hebr 12,29 (NT 294); Es 33,14 (GT 710)
Regnbue Pagtstegn 1 Mos 9,11-17 (GT 8)
Rød (farve) Synd, fordærvelse, forfølgelse, ødelæggelse Es 1,18 (GT 686); 26,21 (GT 704); Nah 2,4 (GT 900)
Røgelse Guds folks bønner Sl 141,2 (GT 645); Åb 5,8 (NT 320); 8,3-4 (NT 322)
Segl (mærke) Tegn, mærke eller segl står for det samme Rom 4,11 (NT 195); Åb 7,2-3 (NT 322); Ez 9,4 (GT 809)
Segl (le) Symbol på høst – verdens ende Matt 13,39 (NT 19); Åb 14,14 (NT 328)
Skøge Frafalden menighed/falsk religion Es 1,21 (GT 686); Es 3,1-3.6-9 (GT 687,688)
Slange Satan Åb 12,7-9 (NT 326); 20,2 (NT 333); 1 Mos 3,1-5.13-15 (GT 3)
Sluge bogen Acceptere budskabet Ez 3,1-3 (GT 804)
Sodoma Moralsk forfald Ez 16,46-55 (GT 817); Jer 23,14 (GT 762); 1 Mos 19,4-14 (GT 17)
Sol Jesus og evangeliet Joh 9,5 (NT 129); Sl 84,12 (GT 616); Mal 4,2 (GT 921); Matt 17,2 (NT 23); Joh 8,12 (NT 127)
Sort Moralsk mørke/synd/frafald 2 Mos 10,21-23 (GT 69); Jer 4,20-28 (GT 742); 8,21 (GT 747); ApG 26,18 (NT 187); Joh 12,35 (NT 135); Joel 2,1-10 (GT 883)
Stjerner Engle Åb 1,16.20 (NT 317); 12,4.7-9 (NT 326); Job 38,7 (GT 568)
Sværd Blodsudgydelse, ødelæggelse Es 3,25 (GT 688); 13,15 (GT 695); ApG 12,1-2 (NT 165); Jer 48,2 (GT 788)
Syv hoveder Syv politiske magter Åb 17,9 (NT 330); Es 2,2-4 (GT 687)
Syv lamper Jesus, Guds Ord Joh 9,5 (NT 129); Sl 84,12 (GT 616); Mal 4,2 (GT 921); Matt 17,2 (NT 23); Joh 8,12 (NT 127)
Tid Kalenderår Dan 4,16.23.32 (GT 862.863); 7,25 (GT 867); Åb 12,6.14 (NT 326); jvf 11,2-3 (NT 325)
To Vidner Gamle og Nye Testamente Joh 5,39 (NT 122); Zak 4,1-4 (GT 910.911); Sl 119,130.105 (GT 637); Joh 12,48 (NT 136)
Trofast vidne Kristus Joh 18,37 (NT 144); 3,11 (NT 118); Åb 1,5 (NT 316); 3,14 (NT 319); 19,11 (NT 332)
Tveægget sværd Guds ord – Åndens sværd Ef 6,17 (NT 253); Hebr 4,12 (NT 284); Matt 10,34 (NT 13); Es 49,21 (GT 724)
Tyv Jesus kommer som en overraskelse 1 Tess 5,2 (NT 265); 2 Pet 3,10 (NT 308)
Umoralsk kvinde Korrupt og frafalden kirke/menighed Ez 16,15-58 (GT 816); 23,2-21 (GT 826); Hos 2,5 (GT 875); 3,1 (GT 876)
Vande Beboede steder, folk, nationer Åb 17,15 (NT 330)
Vin Falsk lære/tro Jesu blod som sonoffer Jer 25,15-18 (GT 764); 51,7 (GT 793) Matt 26,21-29 (NT 38)
Vind Kamp, forvirring, krigsvinde Jer 25,21-33 (GT 764); 49,36-37 (GT 791); 4,11-13 (GT 742); Zak 7,14 (GT 913)
Vinger Fart Hab 1,6-8 (GT 902); Jer 4,13 (GT 742); 2 Mos 19,4 (GT 79)
Vidnesbyrd (Jesu) Profetiens ånd/gave Åb 19,10 (NT 332); 22,9 (NT 335); 1 Kor 13,2 (NT 223)
Vrede (Guds) Syv sidste plager Åb 15,1 (NT 328)
Ægypten Symbol på fornægtelse af den sande Gud 2 Mos 5,2 (GT 62)
Øjensalve Helligåndens hjælp til at se sandheden/ evne til at forstå Ordet/modvægt mod åndelig blindhed Ef 1,17-19 (NT 247); Sl 119,18 (GT 635); 1 Joh 2,20.27 (NT 309); Joh 16,7-13 (NT 140)
Ørn Hastighed/magt/syn/hævn/

beskyttelse

5 Mos 28,49 (GT 227); Hab 1,6-8 (GT 902); Åb 12,14 (NT 326)
Åben dør Ubegrænsede anledninger 1 Kor 10,7-9 (NT 131); Hos 2,15 (GT 875); Kol 4,3 (NT 262)

Tilbage