Tilbage

FORSKELLEN På DE TO LOVE


MORALLOVEN                                        RITUAL / CEREMONILOVEN


Kaldt frihedens kongelige lov           Kaldt lovens bud og forskrifter 
Jak 2,8-12 (NT 296)                                  Ef 2,15 (NT 248)                           

Udtalt af Gud – 5 Mos 4,12                    Udtalt af Moses – 3 Mos 1,1-3 (GT 108)

Skrevet af Gud på sten                         Skrevet af Moses i en bog
2 Mos 24,12 (GT 86);31,18 (GT 95);        2 Krøn 35,12 (GT 504)
5 Mos 9,10 (GT 205)                                                                                                

Anbragt i Pagtens Ark                          Anbragt ved siden af Pagtens Ark
Hebr 9,4 (NT 288);                                    5 Mos 31,24-26 (GT 231)
2 Mos 40,20 (GT 107)
                                     

Skal stå i al evighed                               Ophørte ved korset
Sl 111,7-8 (GT 632)
                                   Kol 2,14-17 (NT 260)

Overbeviser om synd                            Blev givet på grund af synd
Rom 3,20 (NT 194); 7,7 (NT 198)
             Gal 3,19 (NT 243)

Ikke byrdefuld                                         Imod os
1 Joh 5,3 (NT 312)                                      Kol 2,14-17 (NT 260)

Dømmer alle mennesker                      Dømmer ingen
Jak 2,10-12 (NT 296)
                                 Kol 2,14-17 (NT 260)

Åndelig – Rom 7,14 (NT 198)                   Kødelig – Hebr 9,10 (NT 288)

Tilbage