Tilbage

 SAMMENLIGNING MELLEM GUD OG HANS LOV

              GUD                                                            LOVEN
Gud er åndelig                                             Hans lov er åndelig
Joh 4,24 (NT 119)                                          Rom 7,14 (NT 198)

Gud er kærlighed                                        Hans lov er kærlighed
1 Joh 4,8 (NT 311)                                         Matt 22,33-40 (NT 32)

Gud er sandhed                                           Hans lov er sandhed
Joh 14,6 (NT 138)                                          Sl 119, 142 (GT 636)

Gud er retfærdig                                          Hans lov er retfærdig
1 Kor 1,30 (NT 211)                                       Sl 119,172 (GT 638)

Gud er hellig                                                 Hans lov er hellig
Es 6,3 (GT 690)                                               Rom 7,12 (NT 198)

Gud er fuldkommen                                   Hans lov er fuldkommen
Matt 5,48 (NT 6)                                            Sl 19,8 (GT 580)

Gud er evig                                                   Hans lov er evig
Es 40,28 (GT 716)                                          Sl 111,7 (GT 632)

Gud er god                                                    Hans lov er god
Luk 18,19 (NT 102)                                      Rom 7,12 (NT 198)

Gud er ren                                                    Hans lov er ren
1 Joh 3,3 (NT 310)                                         Sl 19,9 (GT 580)

Gud er uforanderlig                                    Hans lov er uforanderlig
Jak 1,17 (NT 295)                                          Matt 5,18 (NT 5)

Gud er retfærdig                                         Hans lov er retfærdighed
5 Mos 32,4 (GT 232)                                     Rom 7,12 (NT 198)

BEMÆRK: Som du kan se, er Guds lov et udtryk for hans karakter.
Hans lov kan lige så lidt forandres, som den evige Gud kan forandres.

Tilbage