Tilbage

KIRKERNES KOMMENTARER:

BAPTISTERNE

“Der var og er en lov om at holde sabbaten hellig, men sabbaten var ikke søndag… Nogle vil triumferende sige, at sabbaten blev overført fra den syvende dag til den første dag i ugen… Men hvor kan man finde et vidnesbyrd om en sådan overførsel? Ikke i Det nye Testamente – overhovedet ikke. Der er intet grundlag i Skriften for, at sabbatsinstitutionen blev forandret fra den syvende dag til den første dag i ugen.” Citeret fra en afhandling af Dr. Edward T. Hiscox, forfatter til The Baptist Manual (Baptisternes håndbog).

KATOLIKKERNE

“Du kan læse Bibelen fra Første Mosebog til Johannes’ Åbenbaring, og du vil ikke kunne finde så meget som én linie, der berettiger til helligholdelse af søndagen. Skrifterne påbyder en religiøs overholdelse af lørdagen, en dag, som vi (katolikker) ikke helligholder.” James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, s. 111.

KRISTNE

“En forandring af sabbaten fra lørdag til søndag har aldrig fundet sted. Der findes ikke noget sted i Bibelen, som blot hentyder til en sådan forandring.” – First-Day Observance, s. 17.19.

CHURCH OF CHRIST (Kristi Menighed)

“Jeg tror ikke på, at Herrens dag overtog den jødiske sabbats funktion, eller at sabbaten blev forandret fra den syvende til den første dag i ugen. “Alexander Campbell, Washington Reporter, 8. oktober, 1821.

KONGREGATIONALISTERNE

“Den nutidige opfattelse af, at Kristus og hans apostle på en autoritativ måde har udskiftet den syvende dag i ugen med den første, er uden nogen som helst begrundelse i Det nye Testamente.” – Dr. Lyman Abbott, Christian Union, 19. januar, 1882.

EPISKOPALE KIRKE

“Er der nogen befaling i Det nye Testamente om at forandre den ugentlige hviledag fra lørdag til søndag? Nej – ingen!” – Manual of Christian Doctrine, s. 127.

METODISTERNE

“Hvad søndagen angår… er der ikke noget skriftsted, der fortæller kristne, at de skal holde den dag, eller at den jødiske sabbat er blevet overført til den dag.” Harris Franklin Rall, Christian Advocate, 2. juli, 1942.

LUTHERANERNE

“Overholdelse af Herrens dag (søndag) er ikke grundet på nogen befaling fra Gud, men på kirkens autoritet.” – Den Augsburgske Trosbekendelse.

PRESBYTERIANERNE

“Den kristne sabbat (søndag) findes ikke i Skriften, og blev ikke kaldt sabbat af den første kristne menighed.” – Dwight’s Theology, bd. 4, s. 401.

RELIGIONSLEKSIKON

“I de lutherske kirker har indflydelse fra dette lovmæssige syn kæmpet med arven fra reformatorerne. Disses opfattelse er dog utvivlsomt i bedste overensstemmelse med det nytestamentlige syn og i pagt med Jesu egen frie stilling til sabbatsbudet. Skulle hviledagsbudet efter sin ordlyd gælde, måtte kristne med adventisterne helligholde lørdagen.” Illustreret religionsleksikon, s. 372.

KONVERSATIONSLEKSIKON

“Det må indrømmes, at der ikke er nogen lov i Det nye Testamente med reference til den første dag i ugen.” M’Clintock and Strong, Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, bd. 9, s. 196.

BEMÆRK: Selv om visse individuelle præster hævder det, har vi ikke fundet en eneste organisation, der holder søndag, som ikke i sin officielle litteratur klart og tydeligt har indrømmet, at der ikke findes nogen som helst støtte i Bibelen for overholdelse af søndagen.

   Tilbage