Tilbage

GUDS LOV OG DET NYE TESTAMENTE

I

“Du skal tilbede Herren din Gud, og tjene ham alene.” Matt 4,10 (NT 4)

II

“Børnlille, tag jer i vare for afguderne.” 1 Joh 5,21 (NT 313). “Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen er lig guld eller sølv eller sten, formet ved menneskers kunst og snilde.” ApG 17,29 (NT 174)

III

“ …for at Guds navn og læren ikke skal spottes.” 1 Tim 6,1 (NT 273)

IV

“Og bed om, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren, ej heller på en sabbat.” Matt 24,20 (NT 34). “Sabbaten er blevet til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Så er da Menneskesønnen også herre over sabbaten.” Mark 2,27-28 (NT 46) “Thi om den syvende dag har han et sted sagt således: Og Gud hvilede på den syvende dag fra alle sine gerninger… Altså står der endnu en sabbatshvile tilbage for Guds folk. Thi den, som er gået ind til hans hvile, har opnået at hvile fra sine gerninger, ligesom Gud fra sine.” Heb 4,4.9-10 (NT 284). “Thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden.” Kol 1,16 (NT 259)

V

“Ær din far og din mor.” Matt 19,19 (NT 27)

VI

“Du må ikke slå ihjel.” Rom 13,9 (NT 206)

VII

“Du må ikke bedrive hor.” Rom 13,9 (NT 206)

VIII

“Du må ikke stjæle.” Rom 13,9 (NT 206)

IX

“Du må ikke sige falsk vidnesbyrd.” Matt 19,18 (NT 27)

X

“Du må ikke begære.” Rom 7,7 (NT 198)

Tilbage