Tilbage

SYMBOLER I ÅBENBARINGEN 11

Åbenbaringen 11 er fyldt med symboler. Vi forklarer disse symboler i dette bilag for at gøre det lettere at forstå lektien og for at spare tid ved gennemgangen af selve lektien.

Vers 1

GUDS TEMPEL henviser til den himmelske helligdom eller tempel. Det jordiske tempel var blevet ødelagt i år 70 e.Kr. Åb 1,1-2 (NT 319); 8,1-3 (NT 322)

ALTER henviser til brændofferalteret. I den jordiske helligdom var det på alteret, lammene blev ofret. 2 Mos 27,1-8 (GT 89). I dag står Jesus og garanterer vores frelse i Himmelen, fordi han ofrede sit liv for os. Heb 9,24-26 (NT 289).

DEM, SOM TILBEDER DER henviser til det folk, som tilbeder Herren. Joh 4,24 (NT 119).

RØR. Røret er et bibelsk måleinstrument ligesom et stålmålebånd. Ez 40,3 (GT 845). Her symboliserer det De ti Bud, med hvilke Guds folk måles eller bedømmes. Jak 2,10-12 (NT 296-297); Præd 12,13-14 (GT 681).

Vers 2-4

HELLIGE STAD viser hen til Guds folk. Åb 21,9-10 (NT 334); 19,7-8 (NT 332)

42 MÅNEDER – 1260 DAGE. Eftersom i profeti en profetisk dag svarer til et profetisk år, taler vi her om 1260 år. Ez 4,6 (GT 805). Se bilag 2, der giver mere information vedrørende de 1260 år.

TO VIDNER er en henvisning til Skriftens gamle og nye Testamenter. Joh 5,39 (NT 122); Luk 24,27 (NT 113).

KLÆDTE I SÆK er et symbol på sorg over en tragisk hændelse. 2 Sam 3,31 (GT 336). Bibelen afbildes som værende i dyb sorg over en tragedie i 1260 år.

TO OLIETRÆER henviser til Den hellige Ånd. Zak 4,3-6 (GT 910.911). Dette er meget rammende, eftersom både Det gamle og Det nye Testamentes skrifter blev givet af Helligånden. 2 Pet 1,21 (NT 306). Og skrifterne i både Det gamle og Det nye Testamente er “gavnligt til at belære, til at optugte i retfærdighed”. 2 Tim 3,16 (NT 277).

TO LYSESTAGER* henviser til Bibelen, Guds ord. Sl 119,105.130 (GT 637).

* Dette må ikke forveksles med de syv lysestager i Åb 1,20 (NT 317), som er symboler på de syv menigheder.

Vers 5-8

ILD SKAL FORTÆRE DERES FJENDER. Det er sandt, at hvis nogen “sårer” eller øver vold mod Skriften, vil de til slut blive udslettet af ild. 2 Tess 1,8 (NT 267); Åb 22,18-19 (NT 336).

OMKOMME er en anden måde at sige på, at de, der sårer eller hindrer Skriften og ikke adlyder evangeliet, vil blive udslettet. De underskriver faktisk deres egen dødsdom. 2 Tess 1,8-9 (NT 267); Mal 4,1 (GT 921); Åb 20,15 (NT 334).

MAGT TIL AT LUKKE HIMMELEN; SÅ DER IKKE FALDER REGN henviser til Elias’ tid, da Guds ord standsede al regn i 3½ år. Læs hele Første Kongebog 17 og 18 (GT 389-392).

MAGT OVER VANDENE, SÅ DE KAN FORVANDLE DEM TIL BLOD, OG MAGT TIL AT SLÅ JORDEN MED ALSKENS PLAGE viser tilbage til Guds ords magt, der sendtede ti plager over Ægypten, og sender de syv sidste plager mod sine forfølgere. 2 Mos kap. 7-12 (GT 64-72); Åb kap 16 (NT 329.330). Der er kraft i Ordet fordi Jesus er i Ordet og ER Ordet. Joh 1,1-3.14 (NT 114.115).

Vers 7-8

DYRET FRA AFGRUNDEN er Satan. Åb 20,1-3 (NT 333)

SODOMA er billedet på løsagtighed og stærk umoralskhed. Læs hele 1 Mos 19 (GT 17-19)

ÆGYPTEN symboliserer det mest indgroede had til og oprør mod Gud. 2 Mos 5,2 (GT 62).

STORE STAD viser hen til et land eller en regeringsmagt ligesom i Åb 17,18 (NT 330).

HVOR OGSÅ DERES HERRE BLEV KORSFÆSTET. Frankrig forkastede den kristne tro og korsfæstede derved Kristus på ny (Hebr 6,4-6 (NT285)). Ateismen i Frankrig var inspireret af de romerske filosoffers ideer, som også stod bag den romerske imperialisme. Det var romerske soldater, som korsfæstede Jesus.

Vers 9-10

TRE OG EN HALV DAG. Profetisk tid, altså 3½ år. Ez 4,6 (GT 805).

TO PROFETER. Et andet navn for Det gamle og Det nye Testamente. Alle profeter er inspirerede af Den hellige Ånd. 2 Pet 1,21 (NT 306). Bibelen består af profeternes ord, så her refereres de to Testamenter til som profeter. Det siges, at Helligånden profeterer i Apostlenes Gerninger 21,11 (NT 179).

Vers 11-12

DE STEG OP TIL HIMMELEN. Fortsættelse af den symbolske sammenligning mellem Jesus og Bibelen. Jesus måtte gå bort for at disciplene ved Helligånden kunne begynde forkyndelsen af evangeliet. Ligeledes gav Bibelens undertrykkelse i Frankrig inspiration til dannelse af Bibelselskaberne, og det igen åbnede op for kristendommens forkyndelse i den tredje verden.

Vers 13

JORDSKÆLV betyder, at Guds vrede og magt udfolder sig. Sl 77,14-19 (GT 612); Nah 1,3.5-8 (GT 900).

EN TIENDEDEL AF STADEN STYRTEDE SAMMEN. Dette taler om det åndelige Babylons verdensomspændende regeringsmagt, som Åb 17 og 18 beskriver (NT 330-332). Babylon får støtte fra ti konger eller lande. Åb 17,12-14 (NT 330), og her mister hun støtten fra en af dem. Det åndelige Babylon kaldes en by i Åb 17,18 (NT 330).

Tilbage