Tilbage

PROFETIEN OM DE 490 ÅR OG DE 2300 ÅR

De 490 år fastsat over jødefolket

I lektie 2 om Helten i Åbenbaringsbogen studerede vi profetien om de 490 år fra Daniel 9 (GT 869, 870). Se på skemaet herunder for at genopfriske hukommelsen.

 

Lad os gentage et par punkter:

a.  Fra efter året 457 f.Kr., dengang Artaxerxes gav befaling om at genopbygge Jerusalem, gav Gud sit udvalgte folk endnu 490 år som en prøvetid, der ville slutte i efteråret 34 e.Kr.

b.  De første 483 år skulle nå frem til Messias. Det skete akkurat som forudsagt. Jesus blev salvet med Helligånden i efteråret 27 e.Kr. og blev “Messias”, som betyder “salvet”, Luk 3,2.21-22 (NT 74.75). Jesus erkendte opfyldelsen af denne profeti, da han begyndte sin forkyndelse med disse ord: “Tiden er inde…“ Mark 1,14-15 (NT 44).

c.  Jesu korsfæstelse fandt sted 3½ år efter hans salvelse, nemlig om foråret 31 e.Kr. Det var ved påskehøjtiden.

d.  Der gik 483 år fra Artaxerxes’ befaling indtil Messias i år 27 e.Kr. Efter år 27 e.Kr. var der en profetisk uge, eller syv år tilbage af de 70 uger, eller de 490 år, som var tildelt jøderne. Jesus blev “bortryddet” eller korsfæstet, Dan 9,26 (GT 870) i “ugens sidste halvdel” (andre oversætter “ugens midte”), Dan 9,27 (NT 870) om foråret 31 e.Kr. Korsfæstelsen indtraf netop som profetien beskrev: 3½ år efter efteråret 27 e.Kr. Det var midt i ugen eller midt i de syv år. Der er således endnu 3½ år tilbage, som bringer os frem til efteråret 34 e.Kr. I disse 3½ år (sidste halvdel af ugen) blev evangeliet forkyndt specielt for jøderne. De skulle have den første anledning til at komme til tro på Messias (Kristus). Det var Jesu egen befaling. Matt 10,5-6 (NT 12).

e.  Omkring 3½ år efter Jesu død blev Stefanus stenet – i år 34 e.Kr., hvorefter en stor forfølgelse blev rettet mod den kristne menighed. Som følge deraf blev de kristne spredt vidt og bredt, og hedningerne fik del i de gode nyheder. At jødernes prøvetid som Guds udvalgte folk nu var definitivt afsluttet, viser en senere udtalelse af apostlene i ApG 13,46 (NT 168): “Det var nødvendigt, at Guds ord først skulle tales til jer; men siden I forkaster det og ikke agter jer selv værdige til det evige liv, se, så vender vi os nu til hedningerne.” Se også Matt 21,43 (NT 30).

De 2300 aftener og morgener (år)

De 490 år, som var tildelt jøderne, er en del af den store profeti om de 2300 år, som blev givet Daniel i kap. 8 af Daniels bog. Englen Gabriel, som havde åbenbaret sig for Daniel i kap. 8 og fortalt om de skæbnesvangre begivenheder, der skulle overgå Guds folk, kom tilbage til Daniel i kap. 9. Dan 9,21 (GT 870, for at opmuntre ham og give ham “indsigt”, Dan 9,22 (GT 870), i det syn, han ikke forstod. Han fik nu at vide, at af de 2300 år var 490 år fastsat (eller “afskåret” som det hebraiske ord også betyder) over jødefolket. Han fik samtidig åbenbaret begyndelsestidspunktet, således at vi kan sætte tal på og regne os frem til afslutningen på de 490 år såvel som de 2300 år. (Se skitse i lektien).

Tilbage