Tilbage

TEORIEN OM SYV ÅRS TRÆNGSEL

Der findes en populær teori, som skyder de sidste syv år fra Dan 9,24-27 (GT 870) ud i fremtiden. Vi kan blot konstatere, at den ikke er fra Bibelen, men kommer fra mennesker. Historien bekræfter det. Det er ikke vanskeligt at kontrollere. I 1500-tallet lærte reformatorerne, at profetierne i Åbenbaringens bog og Daniels bog udpegede pavemagten som antikrist. Dette mishagede i høj grad pavemagten, så den slog igen ved at antage andre fortolkninger af profetierne. En af disse andre fortolkninger er “futurismen” , en metode, som i det 16. århundrede blev udviklet af den lærde jesuit, Francisco Ribera. * I midten af det 19. århundrede blev Riberas teori udviklet yderligere og er nu blevet den grundlæggende fortolkningsmodel for Daniels bog og Åbenbaringens bog.

Med undtagelse af de første fire kapitler henlægger den moderne futurisme hele Åbenbaringens bog til de sidste få år ved verdens ende. Den gør antikrist til en enkelt, ond person, som vil blive modtaget af jøderne, som vil genopbygge Jerusalem, ophæve kristendommen, fornægte Kristus, forfølge kirken (trængslen) og herske over Jorden i 3½ år. De fleste bliver forbavset over at høre om futurismens oprindelse.

Futuristerne tilsidesætter den regel for fortolkning af profetierne, at en profetisk dag er lige med et år. Ez 4,6 (GT 805). De regner de 3½ år / 42 måneder / 1260 dage i Daniels bog og Åbenbaringens bog som 3½ almindelige år og skyder dem så ud i fremtiden. Men Guds regel for forståelse af profetier gør de 3½ år / 42 måneder / 1260 dage til 1260 år, som udgør den periode, hvor pavemagten i fortiden udøvede sin forfølgelse – 538 e.Kr. til 1798 e.Kr. (Mere om dette i senere hæfter).

Bibelen giver ingen berettigelse til at flytte de sidste syv år fra Dan. 9 ud i fremtiden Disse syv år hører fortiden til. De endte i 34 e.Kr. interessant nok er der mange futurister, som er enige , når det gælder år 31 e.Kr. for korsfæstelsen, men stadig nægter de at give afkald på deres teori om de syv år.

Tragedien ligger i, at futurismen ved at placere antikrist eller dyret ud i fremtiden vender menneskers opmærksomhed væk fra den virkelige antikrist eller dyret, som har et mærke, jeg må undgå, for ikke at gå fortabt, hvis jeg ikke kender dyrets mærke, vil jeg få det og blive fordømt. Studie nr. 19 omhandler emnet om dyrets mærke.

* George Eldon Ladd, The Blessed Hope, side 37-40, 1956, Wm. B. Erdmans Publishing Co, Grand Rapids, Michigan.

Tilbage