Tilbage

HIMMELENS REGNSKABSBØGER

1.  Skriften nævner LIVETS bog og en bog til IHUKOMMELSE.
2.  Skriften fortæller os følgende om LIVETS BOG:

a.  De trofaste får deres navne i livets bog. ÅB 13,8 (NT 327)
b.  Navne kan fjernes fra bogen. Åb 22,19 (NT 336)
c.  De ondes navne indskrives ikke i livets bog. Åb 17,8 (NT 330)
d.  Sejrvinderens navn slettes aldrig af bogen. Åb 3,5 (NT 318)
e.  De, som har navnet i bogen, går ind i den hellige stad. Åb 21,27 (NT 335)
f.  Bogen bruges i dommen. Åb 20,12 (NT333)
g.  Mennesker, hvis navne ikke er i bogen, kastes i ildsøen. Åb 20,15 (NT 334)
h.  Alle, der er optegnet i bogen, bliver frelst. Dan 12,1 (GT 873)
i.  Kristne kan nu glæde sig over, at deres navne er i livets bog. Luk 10,20 (NT 89)
j.  Trofaste menighedsmedlemmers navne er i bogen nu. Hebr 12,23 (NT 293)
k.  Hvis et menneske vender tilbage til et liv i synd, så slettes navnet af bogen 2 Mos 32,33 (GT 97)
l.  De retfærdige er optegnet i bogen. Sl 69,29 (GT 607)
m.  Bogen indeholder navne på trofaste medarbejdere. Fil 4,3 (NT 257)

3.  Skriften siger følgende om bogen til IHUKOMMELSE:

a.  Bogen indeholder gudfrygtiges vidnesbyrd og samtaler. Mal 3,16 (GT 920)
b.  Den indeholder en fortegnelse over vore kærlighedsgerninger. Neh 13,14 (GT 533)

BEMÆRK: Frelsen er en fri gave fra Gud. Den er alene grundlagt på Jesu gerninger. Joh 1,29 (NT 115); 3,16 (NT 118); 5,24 (NT 121). Vore gerninger bevidner vor forbindelse med Jesus, og Herren ser på dem. Uden gerninger er troen død. Jak 2,26 (NT 297). Åbenbaringsbogen siger fire gange helt klart, at vi dømmes efter vore gerninger. Åb 2,23 (NT 318); 20,12-13 (NT 333); 22,12 (NT 335). Kristus sagde også gentagne gange til de syv menigheder: “Jeg kender dine gerninger.” Gerningerne siger virkelig noget om dybden af et menneskes erfaring med Jesus. Ingen kristen erfaring kan være ægte uden gerninger.

c.  Den gemmer vore tårer og suk. Sl 56,9 (GT 600)
d.  Endog hemmeligheder nedskrives i bogen. Præd 12,13-14 (GT 681)

Tilbage