Tilbage

VISHED OM FRELSE

Jesus har givet os mange dyrebare løfter i sit ord. Bibelen siger, at den, der modtager disse løfter i tro, bliver delagtig i guddommelig natur NU. 2 Pet 1,4 (NT 305)
Det er umuligt at tro disse mægtige ord og så ikke have vished nu. Det var derfor, Jesus gav os dem. Her er en liste over 20 dyrebare løfter. Der er flere lige så klare.

 1. Han vil bevare dig fra fald. ………………………………………………….. Jud 24 (NT 315)
 2. Dommen holdes til gunst for de hellige.   …………………………………. Dan 7,22 (GT 867)
 3. Han fører dig ad rette veje.  …………………………………………………. Sl 23,3 (GT 582)
 4. Han giver dig sejren nu.  …………………………………………………….. 1 Kor 15,57 (NT 227)
 5. Han som begyndte sin gode gerning i dig vil fuldføre den. ……………… Fil 1,6 (NT 253)
 6. Jesus er din talsmand, forsvarer ……………………………………………. Joh 2,1 (NT 309)
 7. Også Faderen elsker dig.  ……………………………………………………. Joh 16,27 (NT 141)
 8. Han lover tilgivelse og renselse fra daglige synder. ………………………1 Joh 1,9 (NT 309)
 9. Han tilgiver og glemmer vore synder.  ……………………………………. Hebr 8,12 (NT 288)
 10. Han gør dig frimodig og beder dig have vished …………………………. Hebr 10,19-22 (NT 290)
 11. Han lover at vedkende sig dig over for englene. ………………………… Åb 3,5 (NT 318)
 12. Sejren er lovet på grund af hans blod.  …………………………………… Åb 12,11 (NT 326)
 13. Han tilbyder dig bryllupsklædningen (sin retfærdighed) frit. ………….. Matt 22,11 (NT 31)
 14. Ingen kan rive dig ud af hans hånd.  ……………………………………… Joh 10,29 (NT 133)
 15. Når du tror ham, kan du ikke dømmes. ………………………………….. Joh 5,24 (NT 121)
 16. Han fører dig altid i sejrstog. ………………………………………………. 2 Kor 2,14 (NT 230)
 17. Jesus udretter de undere, der skal ske i os. ………………………………. Rom 8,3-4 (NT 199)
 18. Med ham er alt muligt for os.  ……………………………………………… Mark 10,27 (NT 58)
 19. Han lover at bære vore bekymringer. ………………………………………1 Pet 5,7 (NT 304)
 20. Når jeg er villig til at følge ham, tager han imod mig, som jeg er.  …….. 2 Kor 8,12 (NT 235)

Det er en vidunderlig sandhed, at Jesus holder sit ord. Tit 1,2 (NT 278). Når han giver et løfte, så holder han det. LØFTERNE er sikre. Tag imod, og det er dit!

Tilbage