Tilbage

KILDEHENVISNINGER TIL DÅBEN

Johannes Døberen

omtalt i Josefus, Antikvities, XVIII. 116-119.

Født år 37 – levede til efter år 100

Men for nogle af jøderne synes ødelæggelsen af Herodes’ hær, som en guddommelig hævn, og i sandhed som en retfærdig hævn, for den behandling han havde givet Johannes, kaldet Døberen. Herodes havde dræbt ham, selvom han var en god mand og havde formanet jøderne til at leve retfærdige liv, til at praktisere retfærdighed imod hverandre og fromhed overfor Gud, og når de gjorde det, at lade sig døbe. Ifølge ham var dette en nødvendig betingelse før dåben, for at denne kunne være acceptabel for Gud. De måtte ikke bruge den for at opnå tilgivelse for noget, uanset hvilken synd de havde gjort, men som en helligelse af legemet, hvilket viste, at sindet allerede var renset ved den rigtige opførsel. Da andre også sluttede sig til skarerne omkring ham, fordi de var blevet vækket til det yderste ved hans prædikener, blev Herodes bange. En veltalenhed, der havde så stor en indflydelse på mennesker, kunne jo lede til en eller anden form for optøjer, for det så ud til, at de ville lade sig lede af Johannes i alt, hvad de foretog sig. Herodes besluttede derfor, at det ville være bedre at slå til først og blive fri for ham, inden hans arbejde ledte til en opstand, end at vente til opstanden, end at vente til opstanden og blive involveret i en vanskelig situation og så opdage sit fejltrin. Derfor, fordi Johannes, p.g.a. Herodes’ frygt, blev bragt i lænker til Makaerus, fæstningen, som vi tidligere har nævnt, og dræbt der, anså mange jøder den ødelæggelse, Herodes’ hær blev ramt af, som en hævn over Johannes, hvori Gud nu så det passende at ramme Herodes på denne måde.

Den første forsvarstale af JUSTIN MARTYR.

kap. I. IX – Kristen dåb (ca. 150 e.Kr.)

Jeg vil også fortælle på hvilken måde, vi helliger os selv til Gud, efter at vi er fornyede i Kristus … Så mange som er overbevist og tror, at hvad vi siger og lærer er sandt, og som forstår nok til at være i stand til at leve efter dette, bliver undervist om, at de må bede og trygle Gud i faste om tilgivelse af deres forgangne synder, vi beder og faster med dem. Så føres de af os til et sted, hvor der er vand, og er fornyede på den samme måde, som vi selv blev fornyede på den samme måde, som vi selv blev fornyede. Idet de i Gud Fader og Universets Herre, som er vor frelser Jesus Kristus, og i Helligånden modtager vandets vaskelse. For Kristus sagde også: “Uden I bliver født på ny kan I ikke komme ind i Himmeriget.” Det er jo umuligt for dem, som en gang har været født, atter at komme ind i deres mors mave, det ved alle. Hvorledes de, som har syndet og angret deres synder, kan undgå syndens straf, det er forklaret af profeten Esajas, som jeg skrev tidligere, han taler således: “Vask jer, gør jer rene, hold de onde gerninger borte fra jeres sind, lær at handle ret, døm fædrene mindre, og bed for enken, og kom og lad os gå i rette med hverandre, siger Herren. Og selv om dine synder er som skarlagen, så vil jeg gøre dem hvide som sne, og om de er som purpur, de skal dog blive som uld.

Tilbage