Tilbage

TRE AFGØRENDE PUNKTER

1260 ÅRS FORFØLGELSE

Tre afgørende punkter

Tre kendsgerninger af yderste vigtighed for Guds folk slås fast i Åbenbaringen 12,10-12 (NT 326). Disse kendsgerninger er:

1. Jesus besejrede Satan, brødrenes anklager, på korset.
2. Vi kan alle sejre ved Jesu blod og ved at vidne.
3. Djævelen er rasende, fordi hans tid er kort. Vi kan ikke forvente, at han opfører sig som en “gentleman”.  Han er vor bitreste fjende.

Budskabet er dette, at Jesus, som sejrede over Satan, tilbyder os sin uforlignelige kraft som en fri gave. Med Jesu kraft i vort liv kan det ikke mislykkes for os. Satans raseri vil ikke have virkning på os. Han er en slagen fjende. Han led nederlag i krigen i Himmelen og blev nedstyrtet. Han blev besejret af Jesus på korset og mistede sit herredømme. Han vil tabe sin sag i dommen, og han vil igen blive besejret, når han angriber Guds hellige stad. Til allersidst vil han møde sit endelige nederlag, når han tilintetgøres i ildsøen. Og bedst af alt, Jesus lover, at Satan vil tabe sin bitre og ondsindede kamp for at ødelægge dig og mig. Hvilket fantastisk budskab med håb fra Jesus.

1260 ÅRS FORFØLGELSE

Denne trængselsperiode er gentagne gange nævnt i Bibelen, fordi det er den værste , der nogensinde skal komme over Guds folk. Matt 24,21 (NT 34). Der henvises til den som 1260 dage, 42 måneder og 3½ tider eller år. Åb 12,6.14 (NT 326); 13,5 (NT 327); Dan 7,25 (GT 867). Det kommer alt sammen ud på det samme, nemlig 1260 bogstavelige år. De to vinger repræsenterer fart. 5 Mos 28,49 (GT 227). Denne trængsel kaldes i Åbenbaringen 12,15 (NT 326) for en forfølgelsens flod. Se Es 59,19 (GT 732).

Det fremgår klart af historien, at pavedømmet var den magt, som forfulgte i 1260 år. Perioden begyndte i 538 e.Kr., da paven fik overordentlig stor magt i den kristne verden på grund af et brev fra den romerske kejser Justinian, som godkendte Roms biskop som overhoved for alle kirker. Dette brev blev en del af Justinians Lovsamling, som var kejserrigets grundlov. Perioden sluttede i 1798, da Napoleons general Berthier tog paven til fange. Mindst 50 millioner kristne døde for deres tros skyld i denne forfølgelsesperiode.

Tilbage