Tilbage

PAVEDØMMET TALER SELV

En mand tog en dag Peter Geiermanns Converst Catechism of Catholic Doctrine og læste følgende fra side 50:

Spørgsmål: Hvilken dag er sabbat?  Svar: Lørdag er sabbat.

Spørgsmål: Hvorfor helligholder vi søndag i stedet for lørdag? Svar: Vi helligholder søndag i stedet for lørdag, fordi den katolske kirke overførte sabbatens hellighed til søndag.

Manden blev lamslået og formodede, at der måtte være en fejl, så han skrev et brev til den da berømte kardinal James Gibbons i Baltimore og spurgte, om den katolske kirke virkelig havde forandret helligdagen fra lørdag til søndag. Kardinalen svarede: “Den katolske kirke hævder, at den foretog forandringen. Og denne handling er et MÆRKE på dens kirkelige magt og autoritet i religiøse anliggender.”

Læg også mærke til følgende ord fra The Catholic Record of London, Ontario, Canada, 1. september 1923: “Søndag er vort autoritetsmærke. – Kirken står over Bibelen, og dennes overføring af sabbatens helligholdelse er bevis på denne kendsgerning.”

Læg mærke til dette fra A Doctrinal Catechism af Stephen Keenan:

Spørgsmål: “Har du nogen anden måde at bevise, at kirken har magt til at indføre festdage ved påbud?” Svar: “Hvis ikke den havde en sådan magt, kunne den ikke have gjort det, som alle nutidige kirkesamfund er enige med den i, den kunne ikke have indsat helligholdelse af søndag, den første dag i ugen, i stedet for helligholdelse af lørdag, den syvende dag, en forandring, der ikke er nogen autoritet for i Bibelen.”

Pavedømmet erklærer, at det forandrede dagen for tilbedelse fra lørdag til søndag, og at søndag eller søndagshelligholdelse er dets mærke eller tegn på autoritet og magt. Guds mærke eller tegn på magt er sabbat og sabbatshelligholdelse. Dyrets tegn eller mærke på magt er søndag eller søndagshelligholdelse.

Tilbage