Tilbage

PAVEDØMMET STILLER ET SPØRGSMÅL

Her er det berømte spørgsmål, som pavedømmet gentagne gange har stillet protestanterne. Og protestanterne er forblevet underlig tavse.

“I fortæller mig, at lørdag var jødernes sabbat, men at den kristne sabbat er blevet forandret til søndag. Forandret! Af hvem? Hvem har autoritet til at forandre et af den Almægtige Guds bud? Når Gud har talt og sagt: Du skal helligholde den syvende dag, hvem vover så at sige, nej, du må arbejde og gøre al slags verdslig forretning på den syvende dag, men du skal i stedet for helligholde den første dag? det er et meget betydningsfuldt spørgsmål, som jeg ikke ved, hvordan du kan besvare. I er protestanter, og I bekender jer til at følge Bibelen alene, og dog i en så betydningsfuld sag som helligholdelse af hver syvende dag som en hellig dag går I imod Bibelens tydelige ord og sætter en anden dag i stedet for den, som han har befalet. Budet om at helligholde den syvende dag er et af De ti Bud. I tror, de andre ni stadig er bindende, hvem gav jer autoritet til at pille ved det fjerde? Hvis I er konsekvente med jeres egne principper, hvis I virkelig følger Bibelen og Bibelen alene, så burde I være i stand til at fremføre en udtalelse fra Det nye Testamente, hvor det fjerde bud tydeligt er forandret.” – Library of Christian Doctrine, Burns and Gates, side 3.4. London.

MEN SOM VI TIDLIGERE HAR SET, ERKLÆRER PRAKTISK TALT ALLE KIRKER I DERES OFFICIELLE SKRIFTER, AT DER INGEN SKRIFTSTEDER OM SØNDAGENS HELLIGHED, PROTESTANTISMEN STÅR SKYLDIG OVER FOR GUDS DOMSTOL FOR AT BORTKASTE BIBELENS SABBAT. GUD GAV SELV SABBATEN SOM ET TEGN ELLER MÆRKE PÅ SIN MAGT TIL AT SKABE OG HANS MAGT TIL AT HELLIGGØRE ELLER FRELSE. 2 Mos 31,17 (GT 95); Ez 20,12 (GT 821). VOVER NOGET MENNESKE AT PILLE VED DETTE HELLIGE TEGN SOM REPRÆSENTERER HIMMELENS GUD OG ALT, HVAD HAN STÅR FOR?

Hvis du har tid, så læs igen bilag 3 fra lektie 11. Det er en kort oversigt over, hvad andre kirker siger om dette emne.

Tilbage