Tilbage

LIGNELSEN OM DEN RIGE MAND OG LAZARUS

Luk 16,19-31 (NT 99.100)

En lignelse er en historie, der skal illustrere et bestemt punkt. Den kan være sandfærdig eller opdigtet.

Lignelser kan ikke altid tages bogstaveligt. Dom 9,8-15 (GT 274.275).

Læs Luk 16,19-31 (NT 99.100). Denne lignelse kan ikke tages bogstaveligt af følgende grunde:

A.  Abrahams skød er IKKE de frelstes hjem. Hebr 11,10.16 (NT 291). Abrahams skød er en FIGURATIV fremstilling af Himmelen. Fremstillingen af Helvede er også FIGURATIV. DE MÅ ENTEN BEGGE VÆRE BOGSTAVELIGE ELLER BEGGE FIGURATIVE.

B.  De, der er i Himmelen, vil IKKE være i stand til at tale med dem, der er i Helvede. Es 65,17 (GT 736) fortæller, at det gamle end ikke vil blive husket, og Åb 21,4 (NT 334) fortæller, at det, der var før, er forsvundet, og det indbefatter også Helvede.

C.  Bibelen tilkendegiver, at de døde (gode som onde) hviler i deres grave, Job 17,13-14 (GT 554); Job 21,32-33 (GT 557); og at de vil høre Jesu stemme i GRAVENE, Joh 5,28-29 (NT 122), og ikke i Himmelen eller Helvede.

D.  Bibelen lærer os, at menneskene vil få deres løn ved Jesu genkomst, og ikke når de dør. Åb 22,11-12 (NT 335); Matt 16,27 (NT 23).

E.  Det ville få Jesus til at modsige sig selv. Matt 13,38-42 (NT 18,19); Matt 16,27 (NT 23).

Bemærk venligst, at hvis lignelsen tages bogstaveligt, vil den modsige tanken om, at legemsløse sjæle kommet i Helvede, for den beskriver den rige mand med øjne, tunge og læber. Hvis den tages bogstaveligt, beviser denne lignelse, at mennesker kastes i Helvede med både sjæl og LEGEME ved døden.

Døde legemer er blevet gravet op efter at have ligget i jorden i måneder. Det er et velkendt faktum, at øjnene stadig sidder der på dette tidspunkt. Det gør det endnu mere absurd at tage lignelsen bogstaveligt. “Øjnene” er i graven, ikke i Helvedes ild.

I denne lignelse benyttede Jesus ganske enkelt en almindelig udbredt opfattelse på den tid til at illustrere sandheden i Luk 16,31 (NT 100), nemlig den, at hvis et menneske afslår at lade sig vejlede af Skrifterne, er det intet håb for det.

Tilbage