Tilbage

DEN SJETTE PLAGE – HARMAGEDON

Harmagedon drøftes endog af folk, som ikke er tilknyttet kirken. Det er muligvis alle tiders mest omdiskuterede emne. Men hvad er det? Der er fem ting, vi må se på for at få klarhed over denne plage.

1.  Udtørring af Eufrat. Åb 16,12 (NT 329).

2.  Kongerne fra solens opgang. Åb 16,12 (NT 329).

3.  De tre urene ånder fra dragens, dyrets og den falske profets mund. Åb 16,13-14 (NT 329).

4.  Samlingen ved Harmagedon. Åb 16,14.16 (NT 329).

5.  Kommer som en tyv. Åb 16,15 (NT 329).

Lad os se på disse punkter enkeltvis.

UDTØRRINGEN AF EUFRAT

Det gamle Babylon lå ved floden Eufrat. Jer 51,12-13.63-64 (GT 794.796). Kyros, som var hærfører for Medien-Persiens hære, bortledte floden, som flød under bymurene, og på den måde fik han adgang til byen om natten og erobrede den (se Dan. kap 5 (GT 863)). I profetien symboliserer vand folk. Åb 17,15 (NT 330). Udtørringen af Eufrat betyder, at støtten fra de folk, som er tilhængere af Satans rige (det åndelige Babylon, som vi lærte i lektie 21), vil tørre ud. Berøvet deres illusioner tager de afstand fra deres ledere. Den bogstavelige udtørring sker under den fjerde plages voldsomme hede. Joel 1,19-20 (GT 883).

KONGERNE FRA SOLENS OPGANG

Ordene kongerne fra solens opgang henviser til kong Jesus og nogle af dem som hjælper ham i Himmelen, som også kaldes konger i Åb 1,6 (NT 316) og Åb 5,10 (NT 320). Solens opgang eller øst i profetien henviser til Himmelen. Guds herlighed kom østerfra iflg. Ez 43,2 (GT 849). Kyros, som erobrede det jordiske Babylon, kom fra øst. Es 46,11 (GT 722); 41,2 (GT 716); 44,28 (GT 721); 45,1 (GT 721); 45,1 (GT 721). Kyros repræsenterer Jesus og hans konger, som kommer fra øst (Himmelen) for at ødelægge det åndelige Babylon.

“Vejen … for kongerne fra solens opgang”. Åb 16,12 (NT 329) banes ved, at støtten fra Babylons tilhængere udtørres. Sagt på en anden måde, så er det, at folkene får afsky for Babylon og vender sig bort, at bane vejen for Jesu komme.

DE TRE URENE ÅNDER FRA DRAGENS, DYRETS

OG DEN FALSKE PROFETS MUND

Dyret er pavedømmet (se lektie 19). Åb 19,20 (NT 333) gør det klart, at den falske profet er falden protestantisme, som er afbildet i Åb 13,11-17 (NT 327), og som ledes af Amerika. (Lektie 19 drøfter dette.) Selv om Dragen først og fremmest er Satan, så repræsenterer han også det gamle hedenske Rom og derfor hedenskabet i almindelighed. Der er altså her er billede af katolicisme, falden protestantisme og hedenskab (alle verdens religioner), som forenes af dæmoners ånder, som arbejder gennem dem og forbereder folk verden over til at angribe Guds folk og dermed Gud selv. Disse dæmoners ånder vil udføre store mirakler i et forsøg på at bevise, at deres arbejde er fra Gud.

SAMLINGEN VED HARMAGEDON

Harmagedon betyder bjerget for slagtning eller ødelæggelsens bjerg. Det kommer fra to hebraiske ord: HAR, som betyder bjerg og MEGIDO, som betyder slagte eller ødelægge. Megido er en lille strategisk placeret dal i det nordlige Palæstina, hvor flere afgørende slag er blevet udkæmpet. Dens bogstavelige placering betyder imidlertid ikke noget her, fordi alle steder fra Det gamle Testamente, som nævnes i Åbenbaringen, er symbolske. Eksempler er: Babylon, Ægypten, Sodoma og Eufrat. I det sidste store slag er Jordens konger og hele verden involveret. Der er ikke noget mindre område i Palæstina, som kan rumme dem. Jer 25,31 (GT 764) udtrykker det således: “Herren går i rette med folkene.”

Hele den syndige verden er opstillet på den ene side med Satan som leder. På den anden side er kongerne fra solens opgang (Jesus og hans konger). Harmagedon henviser til ødelæggelsen eller nedslagtningen af de ufrelste, når Jesus kommer igen. Samlingen i slaget i Åb 16,14.16 (NT 329) peger på den verdensomspændende forening af alle slags religioner, som er imod den bibelske sandhed. Guds ødelæggelse af de ugudelige er også verdensomspændende. Det er ikke begrænset til et eller andet mindre kampområde i Palæstina.

Slaget ved Harmagedon, hvor de ugudelige ødelægges, omtales i Åb 1,7 (NT 316); 6,14-17 (NT 321); 14,19.20 (NT 328); 16,17-21 (NT 329,330); 17,14 (NT 330); 19,11-21 (NT 332.333). De ugudelige er ved at skulle udrydde Guds folk, når Herren kommer igen, og i stedet udryddes de ugudelige i det, som kaldes Harmagedon. Ved slutningen af de 1000 år (se lektie 7) har de ugudelige stadig det samme bitre had mod Gud og hans folk og samme ønske om at ødelægge dem. Derfor omringer de den hellige by for at indtage den. Det er på det tidspunkt, den sidste del af Hamagedon finder sted, og de ugudelige udryddes med ild. Åb 20,9 (NT 333).

KOMMER SOM EN TYV

Vi advares her om, at medmindre vi daglig søger Herren og har det som vor første prioritet at vedligeholde vor forbindelse med ham, så kan det ende med en overraskelse og vor fortabelse på den store dag.

Tilbage