Tilbage

Grunde til at brevene til 

DE SYV MENIGHEDER

også kan tydes, så de beskriver tilstandene

gennem de syv faser af den kristne kirkes historie

  1. Daniels Bog og Åbenbaringen er på mange måder parallelle bøger. I begge bøger finder vi forskellige profetiske budskaber, som er indbyrdes parallelle. Daniels Bog kap 2, 7 og 8 er parallelle budskaber, som beskriver tiden fra profetens dage indtil verdens ende. Åbenbaringens budskab om de syv segl, de syv basuner og naturligvis også de syv menigheder er ligeledes parallelle med hverandre, og alt taler for, at de beskriver tiden fra profetens dage indtil verdens ende.
  2. Dele af de syv breve er tydeligt forudsigende (f.eks. Åb 2,10 og 3,9-11).
  3. Det er ofte således, at profetier forstås bedst og rigtigst efter deres opfyldelse (f.eks. Joh 13,19).  Idet vi nu kan se tilbage gennem historien, er det slående, hvorledes den kristne kirkes historie kronologisk korresponderer med budskaberne til de syv menigheder.
  4. Både Daniel og Jesus gav et overblik over hele historien fra deres tid og frem til enden. Vi skulle ikke blive forundret over, at Johannes har gjort det samme.
  5. De 10 dage Smyrna skulle lide (Åb 2,10) giver mening, når vi ved, at menigheden gennemgik en frygtelig 10-års forfølgelse år 303-313 e.Kr. under Diokletan og hans efterfølgere. Alle de syv bogstavelige menigheder gennemgik Diokletians forfølgelse år 303-313, men forfølgelsen nævnes kun i budskabet til Smyrna! Dette er da med til at vise, at brevene også har en senere historisk opfyldelse.
  6. Åbenbaringen 1,7 giver et betingelsesløst løfte: “Se, han kommer i skyerne.” I budskabet til Efesus (2,5), Pergamum (2,16) og Sardes (3,3) gives advarsler om, hvad Kristus må gøre, dersom menighederne ikke vender om. I budskaberne til de kristne i Tyatira (2,25) og Filadelfia (3,11) gives igen betingelsesløse løfter om Jesu genkomst. I budskabet til den sjette menighed refereres til Jesu snare komme.

Tilbage