Tilbage

TEGN, SOM VISER,
AT JESUS VIL KOMME TILBAGE I VOR TID

Ophobning af rigdom ……………………………………..….. Jak 5,1-8 (NT 299)

Problemer mellem kapitalejere og arbejdere ……………… Jak 5,1-8 (NT 299)

Oprustning til krig   …………………………………….……… Mat 24,6-7 (NT 34);
Åb 11,18 (NT 325)

Kundskaben skal blive stor  …………………………..……… Dan 12,4 (GT 873)

Uro og postyr ………………………………………..………… Luk 21,25-27 (NT 107)

Store krav om nydelse  …………………………………..…… 2 Tim 3,1-4 (NT 276)

Religiøs skepticisme ………………………………….……….. Luk 18,8 (NT 102)

Umådehold, fysisk degeneration  ……………………………. Luk 17,26-30 (NT 101)

Frafald fra bibelsk sandhed  ………………………….…..….. 2 Tim 4,1-4 (NT 277)

Moralsk degeneration og åndeligt forfald ………………….. 2 Tim 3,1-5 (NT 276)

Ødelæggende jordskælv, cykloner, sult, etc. ………………. Matt 24,7 (NT 34)

Stigende lovløshed  …………………………………………… Matt 24,12 (NT 34);
2 Tim 3,1-5 (NT 276)

Spottere  …………………………………………………….…. 2 Pet 3,3-5 (NT 307)

Kommunikation med ånder …………………………………. 1 Tim 4,1-2 (NT 271)

Falske mirakler …………………………………………….….. Åb 16,14 (NT 329);
2 Kor 11,13-15 (NT 237.238)

Store fredsbevægelser  ………………………………….…….1 Tess 5,1-6 (NT 265.266)

Falske Messias’er/profeter  ……………………………..…… Matt 24,24 (NT 35)

Folk vil have for travlt  ……………………………………..…. Luk 21,34 (NT 108);
Matt 24,37-39 (NT 35)

Mennesker vil have magt til at ødelægge Jorden …………. Åb 11,18 (NT 325)

Stigende kriminalitet og ondskab  ……………………..…… 2 Tim 3,1-5.13
(NT 276.277)

Benægtelse af skabelsen  ………………………………….…. 2 Pet 3,3-6 (NT 307)

Frygt, uro i alle nationer  ………………………………….…. Luk 21,25-26 (NT 107)

Kætteri og frafald  ……………………………………….……. 2 Tess 2,3 (NT 267);
2 Pet 2,1-2 (NT 306)

Børn ulydige mod forældre  …………………………….…… 2 Tim 3,1-2 (NT 276)

Modbydelig, blasfemisk snak ……………………………..…. 2 Tim 3,1-2 (NT 276)

Opkomsten af mange falske religioner
1 Tim 4,1-4 (NT 271); Åb 18,2.4.5. (NT 331) ………………… 2 Pet 2,1-2 (NT 306);
Matt 24,24 (NT 35);

Et specielt budskab udbredes til hele verden
og forbereder folk til Kristi genkomst ……………………….. Matt 24,14 (NT 34);
Åb 14,6-14 (NT 328)

Man lærer hele tiden uden at komme til
erkendelse af sandheden  …………………………………… 2 Tim 3,1.7 (NT 276)

Skilsmisse, mangel på kærlighed ………………………..….. Matt 24,12.37-39
(NT 34.35); jvf. 1 Mos 6,2 (GT 6); 2 Tim 3,1-5 (NT 276)

Hvis du har tid til overs, kan du læse Mattæus-Evangeliets 24. kapitel og Lukas-Evangeliets 21. kapitel. Begge disse kapitler indeholder mange tegn på Herrens genkomst.

Tilbage