Søg i Herrens bog og læs, der fattes ikke én ting, det ene savner ikke det andet, thi Herrens mund har talt det, og hans Ånd har sanket det, lad ikke nogen bedrage eder i nogen måde, lad sandhed være sandhed, Herrens Ånd er her, som alle steder i skriften, Gud selv, den Almægtige, det er hans ord, der vises hen til, og det er hans mund, der har talt. Det er også Gud den Almægtige, der har sanket det, og med den sandhed for øje, kan vi trygt granske deri. Es 34:16.

Gud talede til profeten Ezekiel og sagde: ”Menneskesøn, alle mine ord, som jeg taler til dig, skal du optage i dit hjerte og høre med dine ører.” Ez 3:10. Gud har sagt: ”Jeg vil bo og vandre iblandt eder, og jeg vil være eders Gud, og I skulle være mit folk, jeg vil være eders Fader, og I skulle være mine sønner og døtre,” siger Herren den Almægtige. 2 Kor 6:16-18. Det er store og forunderlige løfter, som vi modtager gennem Guds ord, løfter om Gud den Almægtiges iboen, Kristi iboen og den Helligånds samfund. 2 Kor 13:13.

Og englene er tjenende ånder, udsendte til hjælp for dem, som på grund af troen på Kristus skal arve salighed. Vi kan se, at hele Himmelen er interesserede i menneskenes frelse. Den helligånd blev på en særegen måde udøst over disciplene på pinsefestens dag, men den Helligånd, som kun kan være den samme som Guds Ånd, har som ovenfor nævnt været identisk med Gud den Allerhøjeste fra evighedernes evigheder. Først så vi det ved skabelsens morgen, siden ved Moses. Så steg Herren ned i skyen og talede til ham, og han to noget af den ånd, der var over ham og lod den komme over de halvfjerdsindstyve ældste. 4 Mos 11:25, Es 63:11. David taler ved den Helligånd. Sal 110:1 og Mar 12:36. Elisabeth Zakarias’ hustru blev fyldt med den Helligånd, og Johannes døberen skulle fyldes med den Helligånd, alt fra Moders liv af. Også Zakarias blev fyldt med den Helligånd. Luk 1:15, 35, 41. Maria, Jesu moder, modtog den Helligånd, og den Højestes kraft kom over hende. Den gamle Simeon var retfærdig og frygtede Gud, og den Helligånd var over ham. Luk 2:25-32. Jesus, som blev salvet med den Helligånd og kraft, siger: ”Hvilken fader iblandt eder vil give sin søn en sten, når han beder om brød, eller når han beder om en fisk, mon han da giver ham en slange? Dersom da I, som er onde, vide at give eders børn gode gaver, hvor meget mere skal da Herren fra Himmelen give den Helligånd til dem, som beder ham.” Luk 11:13. Jeg siger eder, bed, så skal eder gives; søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for eder, thi hver den, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op. 9-10. vers. Johannes siger: ”Den Gud udsendte taler Guds ord; Gud giver nemlig ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen og har givet alle ting i hans hånd.” Joh 3:34-35. Jesus talede med Nikodemus om den nye fødsel og sagde: ”Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født af vand og ånd, kan han ikke se Guds rige.” Hvad der er født af kød, er kød og hvad der er født af ånden er ånd (åndelig). Den nye fødsel synes at være åndens værk, men Johannes skriver i sine breve: ”Lad os elske hverandre, thi kærligheden er af Gud, og hver den som elsker, er født af Gud og kender Gud.” 1 Joh 4:7. Og hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud; og hver den, som elsker Faderen, elsker også den, som er født af ham. 5:1. Thi alle, som er født af Gud, overvinder verden; og det er den sejr, som har overvundet verden, vor tro. Hvem er den, som overvinder verden, uden den, som tror, at Jesus er Guds Søn. 4-5. vers. Vi vide, at hver den, som er født af Gud, synder ikke; men den, som er født af Gud, bevarer sig selv, og den onde rører ham ikke. 18. vers. Dersom I vide, at han er retfærdig, da erkender, at hver den, som gør retfærdighed, er født af ham. 2:29. Johannes har mindst 7 gange vidnet, at den nye fødsel er af Gud, når da Joh 3:5-6 bruger udtrykket Ånd, så er der kun én forklaring, nemlig at Ånden er fuldkommen identisk med Gud den Almægtige; farer ikke vild, mine elskede brødre! Al god gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra lysenes fader, hos hvem der ikke er forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os efter sandheds ord. Jak 1:16-18.

Genfødte, som I er, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord. Lovet være Gud og vor Herre, Jesu Kristi Fader, som efter sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 1 Pet 3:23.