Vor Gud er stor, til ham vi stunde,
Hans und’re vi med glæde se.
Han tager bort de falske grunde,
som mange have hængt sig ved.
Han sønderriver satans garn
og frelser hver forloret barn.

Guds ord med magt går frem på jorden,
Hans budskab lyder vidt og bredt;
Og mangen sjæl annammer nåden,
som Jesus har for dem beredt.
De frelse få i Jesu blod:
med fryd de synge: Gud er god.

Se op, se op! Thi hvid er marken,
og høstens time kommen er.
Gå ud, byd syndere til Arken,
kan hænde floden snart er her.
Op, brødre! Alle som én mand,
at sove nu, det går ej an.

O Gud! Lad mig ej stå tilbage,
mens andre riget tage ind.
Lad mig din nåde se og smage,
ja lad mig evig være din.
Før du mig hjem, giv mig din Ånd,
jeg lægger mig nu i din hånd.

Hjælp mig at være tro til enden
og lyde høstens Herres bud.
Jeg venter glad, til Jesus kommer
at føre sine hjem til Gud.
O store dag, da alt bliver klart,
jeg venter dig. Kom snart, kom snart!