Jesu Kristi Liv

Vor Herres og frelsers

lære, mirakler, død, opstandelse og himmelfart.

af E.G. White


Forord

Denne bog er en oversættelse af uddrag fra andet og en del af tredje bind af “The Spirit of Prophecy” (Profetiens ånd) eller serien “The Great Controversy between Christ and Satan” (Den store strid mellem Kristus og satan). E. G. White, har selv ordnet originalen til oversættelse. Oversætterne har med flid søgt at bevare og gengive i vort sprog de tanker og skildringer, som originalen så fint fremstiller i et ophøjet og dog ligefremt og hjerteligt sprog. På samme tid har man søgt at undgå en tvungen stil i oversættelsen, så at læseren ret må kunne tiltales i sit eget modersmål af denne lærerige og opbyggelige skildring af Jesu liv.

Kristi mirakler og virksomhed som profet og lærer såvel som hans lidelse, død og opstandelse er og bliver altid et uudtømmeligt emne for en troende sjæl. Betragtningen deraf stemmer hjertet til andagt og hellig ærefrygt og leder til at elske ham, som har elsket os så højt, at han for vor skyld påtog sig en tjeners skikkelse og blev menneske, ja fornedrede sig selv til at bære vore synder og tålmodigt lide korsets forsmædelige død for os. Det har behaget Gud at oplyse og vejlede forfatterinden med sin gode ånd, således at meget i Jesu liv, som ellers var dunkelt for os, ved denne fremstilling bliver klart.

De underfulde begivenheder i Kristi liv er fremstillede i sin forbindelse med forløsningens plan og menneskets frelse, og Jesu undervisning er overført på de daglige pligter i hjemmet på en måde, som ikke kan andet end blive til velsignelse for den, som vil agte derpå og søge at få gavn deraf.

Det bedste bevis for dette værks fortrinlighed som en åndelig og skriftlig afhandling findes i dets gode virkninger på den, som uden fordom læser det med opmærksomhed. Det leder mennesket til at se sin egen utilstrækkelighed og store uværdighed på den ene side og Jesu underfulde kærlighed, tålmodighed og ømhed på den anden. Det ophøjer Kristus og fremstiller ham som den “fuldkomne”, “herlig blandt titusinder”, den elskede, der “er idel ynde.” Højsangen 5,10.16. Det fremstiller den falske religion i sit rette lys og åbenbarer djævlens rænker og listige anslag, så man bedre kan kende og undgå dem. Det leder til syndserkendelse og opmuntrer den søgende sjæl til at gøre fremgang på livets vej. Det gyder trøstens olie i bekymrede hjerter og styrker de afmægtige hænder til ny virksomhed for Herren. Måtte Gud rigelig velsigne denne bogs læsning til mange sjæles frelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *