Kristus vil bo ved troen i vore hjerter. Jesus sagde til sine disciple: ”Jeg vil ikke forlade eder faderløse; jeg kommer til eder. Joh 14:18. Thi hvor to eller tre er forsamlede om mit navn, der er jeg midt iblandt eder. Mat 18:20.

Der er en forbindelse mellem Kristus og hans sande efterfølgere, som kun kan opfattes ved sand tro og en urokkelig tillid til Gud og hans ord. Jesus sagde til sine disciple: ”Endnu en liden stund, og verden ser mig ikke mere, men I ser mig; thi jeg lever, og I skulle leve. På den dag skulle I erkende, at jeg er i min Fader og I i mig og jeg i eder.” Forbindelsen er ikke til at tage fejl af, og dog er der så mange, mange, som har så svært ved at forstå denne forbindelse; de der forstår foreningen mellem Kristus og hans efterfølgere, forstår også foreningen mellem Faderen og Sønnen. Kristus siger: ”I er i mig, og jeg i eder.” Hvorledes er vi i Kristus? Dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skabning, der er sket noget, jeg er korsfæstet med Kristus, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig, og gav sig selv hen for mig. Gal 2:20. Men de, som hører Jesus Kristus til, havde korsfæstet kødet med dets lyster og begæringer, kødet begærer imod Ånden, og Ånden imod kødet, og disse er hinanden modsatte, men dersom vi ledes af Ånden og lever i Ånden, da lader os også gå frem i Ånden. Gal 5:16-18, 24-25. Kødets gerninger er åbenbare. 19-21 vers. Åndens frugter er synlige i den kristnes liv og viser sig således: Kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed og afholdenhed, mod sådanne er Guds lov ikke. Gal 5:22-23. Når vi læser: ”Mod sådanne er loven ikke”, så skal vi huske på, at loven (De ti bud, som er gældende for alle mennesker og til alle tider), er hellig og budet er helligt og retfærdigt og godt, og vi vide, at loven er åndelig. Rom 7:12-14.

Åndens frugter bliver da at opfatte som Guds eget indre væsen. Vi må erkende, at Gud er hellig, retfærdig og god, thi således har Gud elsket verden, at han har givet sin Søn, den eenbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Joh 3:16.

Vi vil igen mindes Jesu ord til sine disciple: ”I i mig, og jeg i eder.” Denne forunderlige forening, men hvorledes kan det dog blive muligt? Jesus siger: ”Den, som har mine befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; men den, som elsker mig, skal elskes af min Fader, og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham.” Åbenbarer Kristus sig for dig og mig? Og på hvilken måde kan vi forvente, at det skal ske på? Før dette spørgsmål besvares, må vi hente endnu en beretning fra Joh 14:22-23. Judas (ikke Iskariot) siger til Jesus: ”Herre, hvor kommer det, at du vil åbenbare dig for os og ikke for verden?” Jesus svarede og sagde til ham: ”Om nogen elsker mig, vil han holde mit ord; og min Fader skal elske ham, og vi (Faderen og Sønnen) skulle komme til ham og tage bolig hos ham. Ethvert sand Guds barn kan da ved tro på den levende Guds ord forstå, at både Gud den Almægtige og hans eenbårne Søn Jesus Kristus vil komme og tage bolig hos ham, og hvad læste vi i Rom 10:8. Ordet er nær, i din mund og i dit hjerte, det er det troens ord, du tror i dit hjerte at Kristus, som blev født af jomfru Maria, var Guds eenbårne Søn, du tror i dit hjerte, at Gud elskede dig så højt, at han gav ham for dig, du tror i dit hjerte, at han døde på korset for dig, du tror i dit hjerte, at Gud den Almægtige oprejste ham fra de døde, du tror, at han fik sæde ved Faderens højre hånd, og du tror i dit hjerte, at han er Mellemmand mellem Gud og dig, det vil sige, du tror i dit hjerte, at han er din Talsmand overfor Faderen. 1 Joh 2:1-2, og at han og han alene er en Soner for dine synder, og dersom vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver dem alle, du tror i dit hjerte, at han og han alene er din Forbeder, du tror i dit hjerte og af hele dit hjerte, at han vil komme igen for at dømme levende og døde, du tror i dit hjerte, at du skal arve alle ting med ham, salig er du! For kød og blod har ikke åbenbaret det, men din Fader, som er i himmelen.