Den Store Strid

Book Cover: Den Store Strid

Bogen "Den Store Strid" behandler grundigt og tankevækkende den store åndskamp, der har stået på gennem århundreder. Den retter søgelyset mod de kræfter, som bag kulisserne styrer de religiøse og politiske begivenheder. Tidsperspektivet strækker sig fra den første kristne menigheds begyndelse via den protestantiske reformation op til vor tids religiøse vækkelser. Amerikas rolle som nuværende og fremtidige stormagt bliver fremstillet på en måde, der stiller læseren over for fascinerende og overraskende forudsigelser.

Bogen behandler også det evigt aktuelle spørgsmål om det ondes opståen og lidelsens problem.

Den store strid mellem det gode og det onde vil til sidst ende med en uundgåelig styrkeprøve mellem sandhed og vildfarelse, lys og mørke, en styrkeprøve der involverer alle også dig.

Bogen er oversat til mere end 70 sprog og er spredt over store dele af verdenen.

Excerpt:

"Jesus gav sine disciple dette løfte: ”Når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han
vejlede jer til hele sandheden; det, der kommer, skal han forkynde jer.” Joh. 16, 13.
Skriften lærer tydeligt, at disse løfter langtfra er begrænset til apostlenes dage, men
at det gælder Kristi menighed til alle tider. Frelseren har givet sine efterfølgere denne
forsikring: ” Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matt. 28, 20. Paulus siger at
Åndens gaver og gerning blev skænket menigheden ”for at gøre de hellige fuldt beredte
til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme, indtil vi alle når frem til at være èt
i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi
kan rumme Kristi fylde”. Ef. 4, 12. 13." (s. 6)

READ MORE
COLLAPSE

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *