Kristi Liv

Book Cover: Kristi Liv

Forfatter: Ellen G. White

Forord

Følgende kapitler indeholder uddrag fra "The Spirit of Prophecy" bind 2:

Første del:

 1.    Forløsningens plan
 2.    Kristi fødsel
 3.    Kristi barndom
 4.    Johannes døberen
 5.    Kristi dåb
 6.    Fristelsen i ørkenen
 7.    Johannes vidner om Kristus
 8.    Johannes’ karakter
 9.    Johannes’ død
 10.    Brylluppet i Kana
 11.    Jesus renser templet
 12.    Nikodemus kommer til Kristus
 13.    Den samaritanske kvinde
 14.    Høvedsmandens søn
 15.    Jesus ved Bethesda
 16.    Jesus i Kapernaum
 17.    Jesus udvælger disciplene
 18.    Den spedalskes helbredelse
 19.    Den lamme helbredes
 20.    Sabbaten
 21.    Bjergprædikenen
 22.    Lignelsen om sædemanden
 23.    Andre lignelser
 24.    Kristus stiller stormen
 25.    Mænd fra gravene
 26.    Brødene og fiskene
 27.    Jesus går på vandet
 28.    Kristus i synagogen
 29.    Den kananæiske kvinde
 30.    Jairus’ datter
 31.    Forklarelsen
                                                         Anden del:
 32.    Løvhyttefesten
 33.    Gå bort og synd ikke mere
 34.    Lazarus' opstandelse
 35.    Marias offer
 36.    Jesu indtog i Jerusalem
  Følgende kapitler indeholder uddrag fra "The Spirit of Prophecy" bind 3:
 37.    Jesus græder over Jerusalem
 38.    Jesus renser templet
 39.    Jesus og farisæerne
 40.    Jesus råber ve over farisæerne
 41.    I den yderste forgård
 42.    Påskenadveren
 43.    I Getsemane have
 44.    Jesus i domhuset
 45.    Jesu dødsdom
 46.    Golgata
 47.    Ved graven
 48.    Striden endt
 49.    Opstandelsen
 50.    Kvinderne ved graven
 51.    Jesus ved Emmaus
 52.    Disciplene i salen
 53.    Jesus i Galilæa
 54.    Brødrenes sammenkomst
 55.    Kristi himmelfart

 

Excerpt:

Frelseren opløftede sine hænder, og hans blik syntes at skue ind i himlen, idet han udøste sin sjæl i bøn. Menneskenes synd og forhærdelse hvilede tungt på hans sind; for han vidste, at blot få ville fatte hans nådes værk og tage imod den frelse, som han kom fra himlen for at bringe til dem. Han bad Faderen om styrke til at overvinde menneskenes vantro og synd, til at omstyrte Satans magt over dem og til at sejre over ham på deres vegne. Han bad om et tegn på, at Gud havde taget imod den faldne slægt gennem sin elskede søn.

 

READ MORE

Englene havde aldrig før lyttet til en sådan bøn. De længtes efter at bringe bud med forsikring om Guds kærlighed til den bedende forløser. Men nej; dette kunne ikke tillades; Faderen ville selv besvare sønnens bøn. Hans guddommelige lys udgik fra tronen, himlene åbnedes, og herlighedens stråler hvilede på Guds Søn, idet de antog en dues skikkelse, der skinnede som poleret guld. Denne skikkelse som en due var et billede på Kristi sagtmodighed og ydmyghed.

 

Folket stod som forstenede af frygt og forundring med øjnene fæstnede på Kristus. Frelseren, der endnu knælede i bøn, var omgivet af det strålende lys, som evindelig omgiver Guds trone. Hans ansigt var vendt mod himlen og lyste så herligt, som de aldrig før havde set noget menneskes ansigt. Tordenen rullede, lynglimt brød frem fra de åbne himle, og en røst hørtes derfra, som sagde med forfærdelig majestæt: »Denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag.« (Matt 3,17)

(Excerpt fra Kap 5)

COLLAPSE

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *