Hemmelige Budskaber

Book Cover: Hemmelige Budskaber

I december 1980 blev John Lennon dræbt. Kort før hans død opdagede han et baglænsbudskab i sangen "Kiss, kiss, kiss" af albummet "Double Fantasy": "We shot John Lennon". Hvordan kom det ind i sangen? Hvem lavede det? På grundlag af dette fænomen undersøger bogen "Hemmelige Budskaber" den dæmoniske infiltration af rockmusikken — herunder nutidens kristne musik. Hvordan benytter Satan sig af musik, rytme og lydbølger for at manipulere vores underbevidsthed og ødelægger vores kirke? Svaret er chokerende. Den onde er i gang med at brede sig i vores menigheder.

 

Forfatteren, Jan Voerman har studeret teologi i Holland og England. Han arbejdede i mange år som præst og direktør for Bibelstudiegrupper. Han blev også kendt i og udenfor Holland for sine bøger, artikler og foredrag med emner som: Bibelen, tro og kirkehistorie. I hans bog, "Den skjulte dagsorden" (The Hidden Agenda), som også blev udgivet i USA, betragter han kritisk de moderne kirkevækstmetoder.

Excerpt:

"Overfladisk betragtet kan brugen af denne musik synes meget succesfuld. Men virkningerne må altid prøves på grundlag af de Bibelske principper." (s. 33)

READ MORE
COLLAPSE

At leve ved tro

Book Cover: At leve ved tro
Excerpt:

"Guds ord er selvopfyldende og i sig selv opfylder det Guds vilje i dig, efterhånden som du modtager det, fordi det i sandhed er Guds ord." (s. 65)

"Sådan er levende tro - tro som kommer fra den levende Gud; troen som Kristus er ophavsmand til; troen som kommer ved Guds ord; troen som bringer liv og kraft fra Gud til dig, og som gør Guds gerninger i dig, efterhånden som du udøver den." (s. 100)

"Sejren er allerede vundet. Og derfor har du sejr i Kristus." (s. 22)

READ MORE
COLLAPSE

Den Store Strid

Book Cover: Den Store Strid

Bogen "Den Store Strid" behandler grundigt og tankevækkende den store åndskamp, der har stået på gennem århundreder. Den retter søgelyset mod de kræfter, som bag kulisserne styrer de religiøse og politiske begivenheder. Tidsperspektivet strækker sig fra den første kristne menigheds begyndelse via den protestantiske reformation op til vor tids religiøse vækkelser. Amerikas rolle som nuværende og fremtidige stormagt bliver fremstillet på en måde, der stiller læseren over for fascinerende og overraskende forudsigelser.

Bogen behandler også det evigt aktuelle spørgsmål om det ondes opståen og lidelsens problem.

Den store strid mellem det gode og det onde vil til sidst ende med en uundgåelig styrkeprøve mellem sandhed og vildfarelse, lys og mørke, en styrkeprøve der involverer alle også dig.

Bogen er oversat til mere end 70 sprog og er spredt over store dele af verdenen.

Excerpt:

"Jesus gav sine disciple dette løfte: ”Når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han
vejlede jer til hele sandheden; det, der kommer, skal han forkynde jer.” Joh. 16, 13.
Skriften lærer tydeligt, at disse løfter langtfra er begrænset til apostlenes dage, men
at det gælder Kristi menighed til alle tider. Frelseren har givet sine efterfølgere denne
forsikring: ” Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matt. 28, 20. Paulus siger at
Åndens gaver og gerning blev skænket menigheden ”for at gøre de hellige fuldt beredte
til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme, indtil vi alle når frem til at være èt
i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi
kan rumme Kristi fylde”. Ef. 4, 12. 13." (s. 6)

READ MORE
COLLAPSE

Daniels Bog og Åbenbaringen

Book Cover: Daniels Bog og Åbenbaringen
Editions:PDF (Danish)

”Salig er den, som læser, og de, som hører profetiens ord.” Findes der nogen så ligefrem og tydelig velsignelse forkyndt over dem, som hører, læser og bevarer nogen anden del af Guds ord? Hvilken opmuntring har vi da ikke til at granske Åbenbaringen! Og kan vi herefter sige, at den ikke kan fattes? Tilbydes der nogen velsignelse for at granske en bog, som det er unyttigt at granske? Man kan nok påstå med mere uforskammethed end fromhed, at ”enhver fordærvet tidsalder udmærker sig ved nye fortolkninger over Åbenbaringen”, eller at ”granskningen af Åbenbaringen enten finder en gal eller gør et menneske galt”, men Gud har nu engang udtalt sin velsignelse over den; han har givet sit bifald til alvorlig granskning af dens vidunderlige blade, og med en sådan opmuntring fra en sådan kilde lader Guds børn sig ikke skræmme af tusinde svage vindstød fra mennesker, som advarer derimod.

Enhver fuldbyrdelse af profetien medfører sine pligter; derfor findes der visse ting i Åbenbaringen, som man må holde eller iagttage, pligter i livet, som må udføres som følge af profetiens fuldbyrdelse. Et mærkeligt eksempel herpå forekommer i Åb 14,12 hvor der står: ”Her er de, som bevarer Guds befalinger og Jesu tro.”

Cover Artists:
Genres:
Excerpt:

Uriah Smith PDF