Kommentar (1)

 • admin| januar 11, 2019

  Fremskynde vor Herres genkomst
  Thi endeligt og afsluttende vil Herren gøre regnskabet op på Jorden. – Rom 9,28.

  I profetien om Jerusalems ødelæggelse sagde Kristus: »Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, som holder ud indtil enden, han skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes over hele Jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.« Denne profeti vil atter blive opfyldt. Den tids overvældende ugudelighed finder sit modstykke i vor generation. Ligesådan med forudsigelsen om forkyndelsen af evangeliet. Før Jerusalems fald erklærede Paulus, som skrev under Helligåndens tilskyndelse, at evangeliet var blevet »prædiket for enhver skabning under himmelen«. KoI 1,23. På samme måde skal nu, før Menneskesønnen kommer, det evige evangelium prædikes for »alle folkeslag og stammer og tungemål og folk«. Åb 14,6. {DSM 433}

  Gud har »fastsat en dag, da han vil dømme jorderig med retfærdighed«. Apg 17,31. Kristus siger os, hvornår denne dag indledes. Han siger ikke, at hele verden vil blive omvendt, men at »dette evangelium om Riget skal prædikes over hele Jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme«. Ved at give evangeliet til verden står det i vor magt at fremskynde vor Herres genkomst. Vi skal ikke blot afvente, men fremskynde Guds dags komme. 2 Pet 3,12. Dersom Kristi menighed havde udrettet det, som Herren har forordnet, så ville hele verden allerede nu have været advaret, og vor Herre Jesus ville være kommet til vor Jord med kraft og megen herlighed.{DSM 433}

  Det er vantroen, verdsligheden, vanhelligheden og stridighederne blandt dem, der bekender sig til at være Guds folk, som har holdt os i denne syndige, sorgfulde verden så mange år. …

  Som følge af ulydighed må vi blive her i denne verden mange flere år, end Israels børn. Men for Kristi skyld skulle hans folk ikke føje synd til synd ved at give Gud skylden for deres egen forkerte handlemåde.{Ev 696}

 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *